Menu

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2018

Cilj procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) je spodbujati odporen bančni sistem, ki je predpogoj za vzdržno in zanesljivo financiranje gospodarstva.

Proces SREP vključuje celovito oceno strategij, procesov in tveganj v bankah ter s pomočjo v prihodnost usmerjenega pogleda določa, koliko kapitala potrebuje vsaka banka za kritje svojih tveganj.

Proces SREP za pomembne banke