Menu

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu v roce 2018

Cílem procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) je podporovat odolný bankovní systém jako jeden z předpokladů udržitelného a zdravého financování ekonomiky.

SREP zahrnuje komplexní hodnocení strategií, procesů a rizik bank a na určování kapitálových potřeb jednotlivých bank na krytí jejich rizik uplatňuje výhledové hledisko.

SREP pro významné banky