Menu


Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess 2018. aastal

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) eesmärk on edendada vastupidavat pangandussüsteemi, mis on majanduse jätkusuutliku ja usaldusväärse rahastamise eeltingimus.

SREP hõlmab pankade strateegiate, protsesside ja riskide põhjalikku hindamist ning lähtub ettevaatavast hinnangust riskide katmiseks vajaliku kapitali määra kindlakstegemisel.

Oluliste pankade SREP