Menu

2018 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tikslas – skatinti kurti atsparią bankų sistemą, kuri yra būtina tvaraus ir patikimo ekonomikos finansavimo sąlyga.

SREP apima bankų strategijų, procesų ir rizikų išsamųjį vertinimą ir yra grindžiamas į ateitį orientuotu požiūriu siekiant nustatyti, kiek kapitalo turi turėti kiekvienas bankas, kad galėtų padengti savo riziką.

Svarbių bankų SREP