Menu

Proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2018

Cieľom procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) je podporovať odolný bankový systém ako nevyhnutný predpoklad udržateľného a zdravého financovania ekonomiky.

V rámci procesu SREP sa vykonáva komplexné hodnotenie stratégií, postupov a rizík bánk. Z perspektívneho hľadiska je cieľom hodnotenia určiť, koľko kapitálu každá banka potrebuje na krytie svojich rizík.

SREP vo významných bankách