Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης το 2018

Στόχος της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) είναι η προαγωγή ενός ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη διαρκή και εύρωστη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της SREP αξιολογούνται συνολικά οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι κίνδυνοι των τραπεζών, ενώ ακολουθείται μελλοντική προοπτική προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος κεφαλαίου που χρειάζεται κάθε τράπεζα για να καλύψει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται.

Η SREP για τις σημαντικές τράπεζες

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων