Menu

Översyns- och utvärderingsprocessen 2018

Syftet med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) är att främja ett motståndskraftigt banksystem, eftersom detta utgör en förutsättning för en hållbar och sund finansiering av ekonomin.

ÖUP inbegriper en samlad bedömning av bankernas strategier, processer och risker samt ett framåtblickande perspektiv för att fastställa hur mycket kapital varje bank behöver för att täcka sina risker.

ÖUP för betydande banker