Menu

Процесът по надзорен преглед и оценка през 2018 г.

Целта на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) е да се засили стабилността на банковата система като предпоставка за устойчиво и надеждно финансиране на икономиката.

ПНПО представлява задълбочена оценка на стратегиите, процесите и рисковете на банките, с перспективна ориентация, за да се определи колко капитал е необходим на всяка банка, за да обезпечи тя рисковете си.

ПНПО за значимите банки