Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Meáin

Tá cumarsáid shoiléir agus éifeachtach an-tábhachtach dúinn

Tá cumarsáid shoiléir agus éifeachtach an-tábhachtach dúinn. Cothaítear muinín agus cobhsaíocht léi. Tá ról tábhachtach ag na meáin agus cuidíonn siad linn a bheith cuntasach. Freastalaíonn iriseoirí ar ár bpreasócáidí, cuireann siad agallaimh ar lucht déanta beartas agus tugann siad tuairiscí maidir lenár ngníomhaithe, ár mbeartaais agus ár dtionscnaimh.

Preasráitis

Fógraítear cinntí nua beartais, torthaí agus tionscnaimh inár bpreasráitis d’fhonn an pobal a choinneáil ar an eolas.

Preasráitis

Óráidí

Is féidir leat óráidí ó chomhaltaí an Bhoird Maoirseachta a léamh chun cuidiú leat tuiscint a fháil ar ár gcur chuige maoirseachta agus ar ár gcinntí. Is féidir leat teacht ar thras-scríbhinní d’ár bpreasócáidí sa rannóg seo freisin.

Óráidí

Agallaimh

Tá léargas níos doimhne ar ár n-obair mhaoirseachta le fáil in agallaimh le comhaltaí an Bhoird Maoirseachta agus is féidir le hiriseoirí díriú ar cheisteanna sainiúla iontu. Foilsímid tras-scríbhinní de na hagallaimh sin anseo.

Agallaimh

An Blag Maoirseachta

Inár mblag cuirtear dearcthaí maoirseoirí in iúl ar cheisteanna tráthúla agus ar fhorbairtí i réimse na maoirseachta baincéireachta agus in earnáil na baincéireachta.

An Blag Maoirseachta

Foilseacháin

Sa rannóg seo gheobhaidh tú ár dtuarascáil bhliantúil ar an gcaoi a gcuirimid ár gcúraimí maoirseachta i gcrích chomh maith le freagraí ar cheisteanna ó Fheisirí de chuid Pharlaimint na hEorpa, litreacha chuig bainc, agus foilseacháin eile a bhaineann leis an maoirseacht baincéireachta.

Foilseacháin

Nuachtlitir mhaoirseachta

Foilsímid ár nuachtlitir gach trí mhí. Tarraingítear aird inti ar phríomhcheisteanna i réimse na baincéireachta a bhfuil suim ag bainc agus ag an earnáil airgeadais trí chéile iontu.

Nuachtlitir mhaoirseachta

Tuilleadh eolais

Podchraoltaí

Tugtar léargas i bPodchraoladh an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar dhomhan na heacnamaíochta, na baincéireachta ceannais agus na maoirseachta bainceireachta. Tugann lucht an phodchraolta aghaidh ar ábhair agus ar threochtaí atá tábhachtach do gheilleagar an limistéir euro sa lá atá inniu ann.

Podchraoltaí
Coinní le haghaidh cainteanna poiblí agus gníomhaíochtaí eile

Leis an sceideal seachtainiúil, beidh tú in ann súil a choinneáil ar fhoilseacháin agus ar imeachtaí atá ar na bacáin againn amhail preasocáidí agus coinní le haghaidh cainteanna poiblí. Déantar an sceideal a nuashonrú gach Aoine.

Sceideal seachtainiúil
Caint phoiblí a iarraidh

Ar mhaith leat cuireadh a thabhairt do chomhalta de chuid an Bhoird Maoirseachta labhairt ag ócáid atá á heagrú agat? Comhlánaigh an fhoirm iarrata agus beimid i dteagmháil leat.

Foirm iarrata

Téigh i dteagmháil linn

Más iriseoir thú ar mian leat labhairt linn, déan teagmháil le do thoil le duine dár bpreasoifigigh.

FÉACH TUILLEADH

Acmhainní eile

Comhdhálacha agus seimineáir

Cuidíonn comhdhálacha agus seimineáir linn comhráite a spreagadh le saineolaithe agus bunús láidir a chur faoi chinntí an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus faoin maoirseacht bainéireachta éifeachtach.

Comhdhálacha agus seimineáir

Seirbhísí teilifíse agus craoltaí gréasáin

Féach ar chraoltaí gréasáin beo agus taifeadta, ráitis tosaigh, trascríbhinní ó éisteachtaí ag Parlaimint na hEorpa agus ábhar taifeadta do stáisiúin teilifíse.

Seirbhísí teilifíse agus craoltaí gréasáin

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht