Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda konsultacijas dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirenkamų išimčių taikymo tvarkos suderinimo

2015 m. lapkričio 11 d.
  • ECB reglamento projektas ir vadovo projektas yra labai svarbūs siekiant dar labiau suderinti svarbių bankų priežiūrą euro zonoje.
  • Konsultacijos pradedamos šiandien ir bus vykdomos iki 2015 m. gruodžio 16 d.
  • Konsultacijų laikotarpiu 2015 m. gruodžio 11 d. bus surengtas viešas svarstymas.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė ECB reglamento dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirenkamų išimčių taikymo projektą ir ECB vadovo dėl pasirenkamų išimčių taikymo projektą. Juose nustatyta, kaip euro zonoje bus derinama bankininkystės teisės aktuose numatytų pasirenkamų išimčių taikymo tvarka. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį siekiant euro zonos bankininkystės sektoriuje sukurti vienodas sąlygas.

Konsultacijos pradedamos šiandien ir vyks iki 2015 m. gruodžio 16 d. Konsultacijų dokumentai, t. y. reglamento projektas, vadovo projektas ir aiškinamasis memorandumas, skelbiami bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2015 m. gruodžio 11 d. 10.00 Vidurio Europos laiku (CET) savo pastate Frankfurte prie Maino ECB surengs viešą svarstymą. Renginio transliaciją bus galima stebėti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama išsamesnės informacijos apie tai, kaip galima užsiregistruoti į viešą svarstymą ir kaip pateikti pastabas dėl konsultacijų dokumentų.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas ir atsakymus bei viešų konsultacijų rezultatus.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolf Benders telefonu +49 69 1344 6925.

Kontaktai žiniasklaidai