Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk apspriešanu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanas saskaņošanu

2015. gada 11. novembrī
  • ECB regulas projekts un norādījumi ir būtisks solis ceļā uz euro zonas nozīmīgu banku uzraudzības turpmāku saskaņošanu.
  • Apspriešanas periods sākas šodien un noslēgsies 2015. gada 16. decembrī.
  • Apspriešanas ietvaros 2015. gada 11. decembrī notiks atklāta sēde.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja ECB Regulas projektu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu un ECB Norādījumu projektu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību. Šajos dokumentos paredzēts, kā euro zonā jāsaskaņo Eiropas banku tiesību aktos noteiktā izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana. Tas ir būtisks solis ceļā uz vienlīdzīgu euro zonas banku sektora noteikumu izstrādi.

Apspriešana sākas šodien un noslēgsies 2015. gada 16. decembrī. Apspriešanas dokumenti, kas ietver ECB regulas projektu, norādījumu projektu un paskaidrojuma rakstu, publicēti ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

2015. gada 11. decembrī plkst. 10:00 pēc Viduseiropas laika ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota atklāta sēde. ECB banku uzraudzības interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus par apspriešanas dokumentiem, arī atrodama šajā interneta vietnē.

Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus, sniedzot arī atbildes un vērtējumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders ; tālr. +49 69 1344 6925).

Kontaktinformācija presei