Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB inleder samråd om harmoniseringen av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

11 november 2015
  • Förslagen till ECB:s förordning och handbok är ett viktigt steg i en ytterligare harmonisering av tillsynen av betydande banker i euroområdet
  • Samrådsperioden inleds idag och avslutas den 16 december 2015
  • I samrådet ingår en offentlig utfrågning den 11 december 2015

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag förslaget till ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten samt utkastet till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten. I dessa dokument fastställs hur utnyttjandet av alternativ och handlingsutrymme i banklagstiftningen ska harmoniseras i euroområdet. Det är ett viktigt steg i arbetet med att skapa likvärdiga konkurrensvillkor inom euroområdets banksektor.

Samrådet inleds idag och avslutas den 16 december 2015. Samrådsdokumenten, som omfattar förslaget till förordning, utkastet till handbok och ett förklarande pm, har publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning i Frankfurt am Main den 11 december 2015 kl. 10.00. En webbutsändning av denna utfrågning kommer att finnas på ECB:s webbplats om banktillsyn. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer om samrådsdokumenten finns också på ECB:s webbplats.

Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera inkomna kommentarer samt svaren på dessa och en utvärdering.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

Kontakt för media