Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB organizira posvetovanje o poenotenju izvajanja opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

11. november 2015
  • Osnutek uredbe in vodnika ECB sta velik korak k nadaljnjemu poenotenju nadzora pomembnih bank v euroobmočju.
  • Obdobje posvetovanja se začne danes, konča pa 16. decembra 2015.
  • Del posvetovanja je tudi javna obravnava, ki bo potekala 11. decembra 2015.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila osnutek uredbe ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije in osnutek vodnika ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije. V omenjenih dokumentih je opredeljeno, kako naj bi se izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v euroobmočju poenotilo. To je pomemben korak k vzpostavitvi enakih pogojev in možnosti v bančnem sektorju euroobmočja.

Posvetovanje se začne danes, konča pa 16. decembra 2015. Dokumenti, ki so predmet posvetovanja, tj. osnutek uredbe, osnutek vodnika in pojasnjevalno poročilo, so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

ECB bo 11. decembra 2015 ob 10.00 po srednjeevropskem času v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila tudi javno obravnavo. Spletni posnetek obravnave bo na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Na istem spletnem mestu so na voljo tudi navodila za registracijo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb na dokumente, ki so predmet posvetovanja.

ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe skupaj z odgovori in oceno.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

Stiki za medije