Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Ukupan iznos godišnjih naknada

ESB ubire godišnju naknadu za nadzor od svih banaka koje nadzire kako bi pokrio troškove povezane s nadzorom banaka.

Ukupan iznos godišnjih naknada temelji se na stvarnim troškovima nadzora koji su poznati nakon dovršetka godišnjih financijskih izvještaja ESB‑a za odgovarajuću godinu. To znači da se ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor i s tim povezana odluka ESB‑a objavljuju u ožujku sljedeće godine, u isto vrijeme kada i Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima.

Odluka ESB‑a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2022.

Naknada za nadzor za 2022. naplaćena je u drugom tromjesečju 2023.

U poglavlju 6. Godišnjeg izvješća ESB‑a o nadzornim aktivnostima objašnjeni su stvarni rashodi i broj zaposlenika koji su povezani s nadzornim zadaćama ESB‑a te je opisan okvir naknada za nadzor za to izvještajno razdoblje. U njemu se može pronaći i procijenjeni iznos godišnjih troškova za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada.

Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima

Što naknada pokriva?

Ukupnim iznosom godišnjih naknada za nadzor pokrivaju se rashodi ESB‑a povezani s nadzornim zadaćama od siječnja do prosinca odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada. Taj iznos obuhvaća:

  • ukupne godišnje rashode za razdoblje za koje se plaća naknada
  • iznose primljene ili vraćene na temelju članka 7. uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor koji su povezani s promjenama kao što su izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad te promjene statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno
  • iznose naknade koji se nisu mogli naplatiti i povezani su s prethodnim razdobljima za koja se plaća naknada
  • kamate koje obveznici naknade plaćaju zbog zakašnjelih uplata.
Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor Promjene statusa

Ukupni godišnji rashodi

Godišnji rashodi ESB‑a za nadzor banaka uglavnom se sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama. Te su nadzorne zadaće:

  • izravni nadzor značajnih banaka ili bankovnih grupa: uglavnom troškovi povezani sa zajedničkim nadzornim timovima i nadzorima na licu mjesta
  • nadgledanje nadzora manje značajnih banaka ili bankovnih grupa: troškovi povezani s aktivnostima nadgledanja nadzora
  • provedba horizontalnih aktivnosti i pružanje specijaliziranih usluga: troškovi povezani s aktivnostima kao što su rad Tajništva Nadzornog odbora, makrobonitetne zadaće, statističke usluge i posebne pravne usluge.

Svaka kategorija zadaća obuhvaća i troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB‑a i proizlaze iz usluga koje pružaju poslovna područja ESB‑a za potporu, među kojima su upravljanje poslovnim prostorima, upravljanje ljudskim potencijalima te IT usluge.

Organigram Godišnji financijski izvještaji ESB‑a

Usklađenja ukupnih godišnjih rashoda

Svaka nadzirana banka ili bankovna grupa mora platiti naknadu za razdoblje tijekom kojeg je bila nadzirana: za cijelu godinu ili dio te godine. Kada dođe do promjene statusa banke ili bankovne grupe nakon što je ESB izdao pojedinačne obavijesti o naknadama za nadzor, povezano usklađenje bit će provedeno u sklopu izračuna ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada. Promjene statusa obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad i promjenu statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno.

Promjene statusa

ESB poduzima sve potrebne mjere kako bi nadziranim bankama i bankovnim grupama naplatio naknade za nadzor. Kamate na zakašnjele uplate i iznosi koji se nisu mogli naplatiti uzet će se u obzir pri određivanju ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu.

Za 2022. ukupni godišnji rashodi usklađeni su za iznos od −96.265 EUR. U taj iznos uračunano je 37.690 EUR povezanih s ponovljenim izračunima za prethodna razdoblja za koja se plaća naknada i −133.955 EUR primljenih kamata zbog zakašnjelog plaćanja.

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za 2022. kao razdoblje za koje se plaća naknada

Za 2022. ukupna godišnja naknada za nadzor iznosi 593,7 mil. EUR (vidi donju tablicu), što je 16,2 mil. EUR više od ukupne godišnje naknade za nadzor od 577,5 mil. EUR naplaćene u 2021.

Ukupno naplaćeno Razdoblje za koje se plaća naknada 2022. Razdoblje za koje se plaća naknada 2021. Razdoblje za koje se plaća naknada 2020.**
Ukupan iznos naknade za nadzor* 593,7 577,5 514,3
godišnji rashodi 593,8 577,5 535,3
usklađenja godišnjih rashoda –0,1 –0,0 1,0
* Svi su iznosi u milijunima EUR. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.
** Naplaćeni iznos za 2020. usklađen je za višak od 22,0 mil. EUR jer je naknada za 2019. bila izračunana na temelju procijenjenih troškova. 

Povećanje rashoda u 2022. povezano je s povećanjem stvarnih godišnjih rashoda zbog postupnog povratka na uobičajene razine poslovanja u nadzoru banaka. Povećanju rashoda najviše pridonosi izravan nadzor značajnih institucija jer se broj nadzora na licu mjesta u njima vratio na pretpandemijske razine. Troškovi za horizontalne zadaće i specijalizirane usluge povećali su se zbog kontinuiranog razvoja i poboljšanja informacijskih sustava namijenjenih nadzoru banaka. Više pojedinosti o naknadama za nadzor banaka u 2022. i izgledi za 2023. mogu se pronaći u poglavlju 6. Godišnjeg izvješća ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2022

Koliko plaća svaka kategorija banaka?

Iznos koji se naplaćuje kao godišnja naknada za nadzor ovisi o tome smatra li se nadzirani subjekt ili bankovna grupa značajnim (značajne institucije) ili manje značajnim (manje značajne institucije), odnosno o stupnju nadzorne kontrole ESB‑a.

  Naknade za značajne institucije za 2022. Naknade za manje značajne institucije za 2022. Ukupno
Ukupan iznos naknade za nadzor* 566,7 27,0 593,7
godišnji rashodi 566,8 27,0 593,8
usklađenja godišnjih rashoda −0,1 –0,0 –0,1
* Svi su iznosi u milijunima EUR. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje