Valoarea totală a taxelor anuale

BCE percepte o taxă anuală de supraveghere tuturor băncilor supravegheate pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu supravegherea bancară.

Valoarea totală a taxelor de supraveghere se publică până la data de 30 aprilie a fiecărui an, în cadrul unei decizii a BCE.

Ce acoperă taxa?

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere pentru perioada de taxare relevantă, și anume pentru anul respectiv. Aceasta constă în:

 • cheltuielile anuale totale estimate pentru anul respectiv;
 • surplusul (sau deficitul) din anul precedent, dacă există, care va fi rambursat (sau perceput).

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include, de asemenea:

 • orice sume primite sau rambursate în contextul articolului 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere în legătură cu modificări, precum autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers;
 • orice taxe legate de perioade de taxare anterioare care nu au putut fi colectate;
 • orice dobânzi primite pentru întârzieri la plată ale debitorului taxei.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

Modificarea situației

Cheltuieli anuale totale

Cheltuielile anuale ale BCE cu supravegherea bancară constau, în principal, în costuri legate direct de atribuțiile sale de supraveghere:

 • supravegherea directă a băncilor sau grupurilor bancare semnificative;
 • monitorizarea supravegherii băncilor sau grupurilor bancare mai puțin semnificative;
 • îndeplinirea atribuțiilor orizontale și serviciile specializate.

De asemenea, acestea includ costuri legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum servicii partajate furnizate de compartimentele auxiliare ale BCE, inclusiv sedii, gestionarea resurselor umane și servicii IT.

Organigramă

Ce acoperă cheltuielile anuale?

Băncilor sau grupurilor bancare supravegheate li se percepe anual o taxă pe baza unei estimări a costurilor BCE aferente îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere ale acesteia în anul respectiv, repartizate în trei categorii principale:

 • salarii și beneficii;
 • chirii și întreținerea clădirilor;
 • alte cheltuieli de exploatare.

Salariile și beneficiile includ remunerațiile, plata orelor suplimentare, alocațiile și costurile legate de beneficiile postangajare ale personalului aferent funcției de supraveghere și ale celui aferent serviciilor partajate. Cheltuielile de exploatare includ cheltuieli precum cele legate de consultanță, servicii IT, servicii statistice, deprecierea imobilizărilor corporale (altele decât cele legate de sediu), deplasări profesionale și formare.

Surplus sau deficit

Valoarea totală percepută de BCE trebuie să acopere, fără a depăși, cheltuielile suportate de aceasta în perioada de taxare relevantă în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere. Întrucât decizia BCE privind valoarea totală a taxelor de supraveghere se bazează pe o estimare, poate fi înregistrat un surplus sau un deficit între suma colectată și cheltuielile suportate efectiv. Surplusul sau deficitul din anul anterior, dacă există, se deduce din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor sau se adaugă la aceasta.

Conturile anuale ale BCE

Alte ajustări

Fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat trebuie să plătească o taxă pentru anul sau partea din an în care face obiectul supravegherii. În cazul în care situația unei bănci sau a unui grup bancar cunoaște modificări după finalizarea de către BCE a comunicării individuale a taxei de supraveghere, ajustarea va fi reflectată în valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere aferente următoarei perioade de taxare. Modificările situației includ autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers.

Modificarea situației

BCE ia toate măsurile necesare pentru colectarea taxelor de supraveghere de la băncile și grupurile bancare supravegheate. La determinarea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor se iau în calcul dobânzile percepute pentru întârzieri la plată sau orice sume care nu au putut fi colectate.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere conține informații privind cheltuielile efective legate de atribuțiile de supraveghere și prezintă cadrul referitor la taxele de supraveghere pentru perioada de raportare respectivă.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere