Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Valoarea totală a taxelor anuale

Pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu supravegherea bancară, BCE percepe o taxă anuală de supraveghere tuturor băncilor supravegheate.

Valoarea totală a taxelor anuale se bazează pe costurile suportate efectiv, care sunt cunoscute după încheierea conturilor financiare ale BCE pentru exercițiul financiar respectiv. Aceasta înseamnă că valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere și decizia corespunzătoare a BCE vor fi publicate în luna martie a anului următor, concomitent cu Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere.

Decizia BCE din 2023 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere

Taxa pentru anul 2023 a fost percepută în trimestrul II 2024.

Capitolul 6 din Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere oferă informații explicative privind cheltuielile efective și dotarea cu personal pentru atribuțiile de supraveghere ale BCE și descrie cadrul privind taxele de supraveghere pentru perioada de raportare respectivă. Acesta include, de asemenea, valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare următoare.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere

Ce acoperă taxa?

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere din ianuarie până în decembrie în perioada de taxare relevantă. Aceasta constă în:

  • cheltuielile anuale totale pentru perioada de taxare respectivă;
  • orice sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere în legătură cu schimbările, precum autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației și modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers;
  • orice taxe legate de perioade de taxare anterioare care nu au putut fi colectate;
  • orice dobânzi primite pentru întârzieri la plată ale debitorului taxei.
Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere Modificarea situației

Cheltuieli anuale totale

Cheltuielile anuale ale BCE cu supravegherea bancară constau, în principal, în costuri legate direct de atribuțiile sale de supraveghere:

  • supravegherea directă a băncilor sau grupurilor bancare semnificative: în principal costuri asociate echipelor comune de supraveghere și inspecțiilor la fața locului;
  • monitorizarea supravegherii băncilor sau grupurilor bancare mai puțin semnificative: costuri asociate activităților de monitorizare;
  • îndeplinirea atribuțiilor orizontale și serviciile specializate: costuri asociate unor activități precum lucrările Secretariatului Consiliului de supraveghere, atribuții macroprudențiale, servicii statistice și servicii juridice specifice.

De asemenea, fiecare categorie de atribuții include costuri legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum servicii comune furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv servicii privind sediul, administrarea resurselor umane și tehnologia informației (IT).

Organigrama Conturile anuale ale BCE

Ajustări ale cheltuielilor anuale totale

Fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat trebuie să plătească o taxă pentru anul sau partea din an în care face obiectul supravegherii. Atunci când situația unei bănci sau a unui grup bancar cunoaște modificări după finalizarea de către BCE a comunicării individuale a taxei de supraveghere, ajustarea aferentă va fi reflectată în valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere aferente perioadei de taxare următoare. Modificările situației includ autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației și modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers.

Modificarea situației

BCE ia toate măsurile necesare pentru colectarea taxelor de supraveghere de la băncile și grupurile bancare supravegheate. La determinarea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor se iau în calcul dobânzile percepute pentru întârzieri la plată și orice sume care nu au putut fi colectate.

Pentru anul 2023, cheltuielile anuale totale au făcut obiectul unei ajustări nete globale de 220 129 EUR. Aceasta cuprinde valoarea de 402 266 EUR aferentă recalculărilor pentru perioadele de taxare anterioare și valoarea de -182 137 EUR aferentă dobânzilor pentru întârzieri în efectuarea plăților.

Taxa anuală totală de supraveghere pentru perioada de taxare 2023

Pentru perioada de taxare 2023, taxa anuală totală de supraveghere percepută este în valoare de 653,7 milioane EUR (a se vedea tabelul de mai jos). Aceasta reprezintă o creștere cu 60,0 milioane EUR față de taxa anuală totală de supraveghere percepută în 2022, care s-a ridicat la 593,7 milioane EUR.

Total perceput

Perioada de taxare 2023

Perioada de taxare 2022

Perioada de taxare 2021

Taxa totală de supraveghere*

653,7

593,7

577,5

Cheltuieli anuale

653,5

593,8

577,5

Ajustări ale cheltuielilor anuale

0,2

-0,1

-0,0

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Această majorare a cheltuielilor în anul 2023 se datorează creșterii cheltuielilor anuale efective asociate majorării costurilor cu personalul, precum și primului an complet de activitate normală în domeniul supravegherii bancare după pandemie, ceea ce a condus la cheltuieli mai mari în majoritatea categoriilor de costuri. Totodată, aceasta reflectă introducerea de noi servicii informatice legate de tehnologia în domeniul supravegherii (SupTech), precum și efectele inflației și ale prețurilor ridicate ale produselor energetice.   În Capitolul 6 din Raportul anual 2023 al BCE privind activitățile de supraveghere sunt disponibile detalii suplimentare privind taxele de supraveghere pentru 2023, precum și perspectivele pentru anul 2024. 

Cât plătește fiecare categorie de bănci?

Suma recuperată prin intermediul taxelor anuale de supraveghere depinde de statutul entității supravegheate sau al grupului bancar supravegheat (instituție semnificativă sau mai puțin semnificativă) și, prin urmare, de gradul în care aceasta este verificată de BCE.

 

Taxe pentru instituțiile semnificative – 2023

Taxe pentru instituțiile mai puțin semnificative – 2023

Total
Taxa totală de supraveghere*

626,5

27,2

653,7

Cheltuieli anuale

626,3

27,2

653,5

Ajustări ale cheltuielilor anuale

0,2

-0,0

0,2

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate