Menu

Συνολικά ετήσια τέλη

Η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες για να καλύψει το κόστος που συνδέεται με την τραπεζική εποπτεία.

Τα συνολικά ετήσια τέλη βασίζονται στις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι οποίες γίνονται γνωστές μετά το κλείσιμο των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ για το αντίστοιχο έτος. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών και η σχετική απόφαση της ΕΚΤ θα δημοσιεύονται τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ταυτόχρονα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2020

Το τέλος για το 2021 θα εισπραχθεί το β΄ τρίμηνο του 2022.

Το κεφάλαιο 6 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα περιλαμβάνει επεξηγήσεις σχετικά με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ και περιγράφει το πλαίσιο για τα εποπτικά τέλη για την αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων. Περιέχει επίσης το εκτιμώμενο ύψος των ετήσιων δαπανών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα

Τι καλύπτει το εποπτικό τέλος;

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει τις δαπάνες της ΕΚΤ που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, δηλαδή για το συγκεκριμένο έτος. Αποτελείται από:

  • το σύνολο των ετήσιων δαπανών για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους,
  • ποσά που λαμβάνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και συνδέονται με μεταβολές, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, η ανάκληση άδειας λειτουργίας και η μεταβολή της ιδιότητας (σημαντικό/λιγότερο σημαντικό ίδρυμα),
  • εποπτικά τέλη συνδεόμενα με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους που δεν εισπράχθηκαν,
  • τόκους που εισπράχθηκαν λόγω καθυστερημένης πληρωμής από τον οφειλέτη εποπτικούς τέλους.

Συνολικές ετήσιες δαπάνες

Οι ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία αφορούν πρωτίστως το κόστος που συνδέεται άμεσα με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

  • άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται κυρίως με τις μεικτές εποπτικές ομάδες και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις,
  • επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται με τις δραστηριότητες επίβλεψης,
  • εκτέλεση οριζόντιων καθηκόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών: κόστος που συνδέεται με δραστηριότητες όπως οι εργασίες της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, μακροπροληπτικά καθήκοντα, στατιστικές υπηρεσίες και ειδικές νομικές υπηρεσίες.

Κάθε κατηγορία καθηκόντων περιλαμβάνει επίσης δαπάνες που συνδέονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι κοινές υπηρεσίες που παρέχονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής.

Πλεόνασμα ή έλλειμμα – ισχύει μόνο για το 2020

Το συνολικό ποσό που εισπράττει η ΕΚΤ πρέπει να καλύπτει, αλλά να μην υπερβαίνει, τις δαπάνες που πραγματοποιεί η ΕΚΤ για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της κατά την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους. Μέχρι και την περίοδο επιβολής τέλους του 2019, η ΕΚΤ εισέπραττε τέλος με βάση εκτίμηση του κόστους για την αντίστοιχη περίοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλεόνασμα ή έλλειμμα μεταξύ του εισπραττόμενου ποσού και των δαπανών που πραγματοποιούνταν. Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του προηγούμενου έτους αφαιρούνταν από το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος ή προστίθετο σε αυτό αναλόγως. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν το τέλος για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 εισπράχθηκε με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, το πλεόνασμα της περιόδου επιβολής τέλους του 2019 αφαιρέθηκε ούτως ή άλλως από το τέλος του 2020.

Στο τέλος του 2019 οι δαπάνες της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα ήταν 537,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν κατά 4% χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί πλεόνασμα 22,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις δαπάνες που είχαν υπολογιστεί για το εν λόγω έτος. Αυτό αφαιρέθηκε από το συνολικό ποσό προς είσπραξη για το 2020.

Από την περίοδο επιβολής τέλους του 2021 και μετά δεν θα υφίσταται πλέον αυτό το πλεόνασμα ή έλλειμμα.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Άλλες προσαρμογές

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες ή οι εποπτευόμενοι τραπεζικοί όμιλοι πρέπει να καταβάλλουν τέλος για το έτος, ή το τμήμα του έτους, κατά το οποίο υπόκεινται σε εποπτεία. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή της κατάστασης μιας τράπεζας ή ενός τραπεζικού ομίλου μετά την οριστικοποίηση της αντίστοιχης ειδοποίησης καταβολής τέλους από την ΕΚΤ, η προσαρμογή θα αντανακλάται στο συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την επόμενη περίοδο. Οι μεταβολές της κατάστασης περιλαμβάνουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, την ανάκληση άδειας λειτουργίας και τη μεταβολή της ιδιότητας (σημαντικό/λιγότερο σημαντικό ίδρυμα).

Μεταβολή της κατάστασης

Η ΕΚΤ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των εποπτικών τελών από τις εποπτευόμενες τράπεζες και τους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους. Οι τόκοι που έχουν εισπραχθεί λόγω καθυστερημένης πληρωμής και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος.

Με βάση τις άλλες προσαρμογές, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους για το 2020, προέκυψε καθαρό επιστρεφόμενο ποσό 1,0 εκατ. ευρώ.

Συνολικό ποσό ετήσιου εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020

Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 το συνολικό ετήσιο εποπτικό τέλος προς είσπραξη ανήλθε σε 514,3 εκατ. ευρώ (βλ. τον πίνακα παρακάτω). Πρόκειται για μείωση κατά 61,7 εκατ. ευρώ επί του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβλήθηκαν το 2019, τα οποία ανέρχονταν σε 576,0 εκατ. ευρώ.

Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε
Περίοδος επιβολής τέλους του 2020
Περίοδος επιβολής τέλους του 2019
Περίοδος επιβολής τέλους του 2018
Συνολικό εποπτικό τέλος* 514,3 576,0 474,8
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 535,3 559,0 502,5
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγούμενου έτους -22,0 15,3 -27,9
Άλλες προσαρμογές 1,0 1,7 0,2

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Η μείωση των δαπανών το 2020 σχετίζεται με τις επιδράσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην εποπτική δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη τραπεζικής εποπτείας για το 2020, καθώς και με τις προοπτικές για το 2021, παρέχονται στο κεφάλαιο 6 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα 2020.

Τι πληρώνει κάθε κατηγορία τραπεζών;

Το ποσό που ανακτάται μέσω των ετήσιων εποπτικών τελών εξαρτάται από το αν η εποπτευόμενη οντότητα ή τραπεζικός όμιλος είναι σημαντική (σημαντικό ίδρυμα) ή λιγότερο σημαντική (λιγότερο σημαντικό ίδρυμα) και, συνεπώς, από τον βαθμό στον οποίο ελέγχεται από την ΕΚΤ.

 
Τέλη για τα σημαντικά ιδρύματα το 2020
Τέλη για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα το 2020
Σύνολο
Συνολικό εποπτικό τέλος* 476,5 37,8 514,3
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 499,1 36,2 535,3
Μεταφερόμενο πλεόνασμα/έλλειμμα -23,1 1,1 -22,0
Άλλες προσαρμογές 0,5 0,5 1,0

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.