Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Tariffi annwali totali

Il-BĊE jimponi tariffa superviżorja annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni biex ikopri l-ispejjeż tas-superviżjoni bankarja.

It-tariffi totali annwali huma bbażati fuq l-ispejjeż attwali mġarrba, li jkunu magħrufa wara l-għeluq tal-kontijiet finanzjarji tal-BĊE għas-sena kkonċernata. Dan ifisser li l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali u d-Deċiżjoni tal-BĊE relatata jiġu ppubblikati f'Marzu tas-sena ta’ wara, fl-istess żmien tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar attivitajiet superviżorji.

Deċiżjoni tal-BĊE 2021 dwar it-tariffi superviżorji annwali totali

It-tariffa għall-2022 se tinġabar fit-tieni trimestru tal-2023.

Il-Kapitolu 6 tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji jipprovdi tagħrif dwar in-nefqa attwali u l-għadd ta’ persunal għall-kompiti superviżorji tal-BĊE u jiddeskrivi l-qafas tat-tariffi superviżorji għal dak il-perijodu ta’ rappurtar. Ikun fih ukoll l-ammont stmat tal-ispejjeż annwali għall-perjodu tariffarju li jmiss.

Rapport Annwali dwar l-attivitajiet superviżorji

Xi tkopri t-tariffa?

L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jkopri n-nefqa tal-BĊE fir-rigward tal-kompiti superviżorji tiegħu għal Jannar sa Diċembru tal-perijodu tariffarju rilevanti. L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jinkludi minn:

  • in-nefqa annwali totali għall-perjodu tariffarju rispettiv
  • kwalunkwe ammonti li jkunu daħlu jew ġew rimborżati skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji relatati ma’ bidliet, bħall-awtorizzazzjonijiet ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, u bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub
  • kwalunkwe tariffi marbutin ma’ perjodi tariffarji preċedenti li ma setgħux jinġabru
  • imgħax li jkun daħal minħabba li d-debitur tariffarju jkun ħallas wara d-data ta’ skadenza
Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji Bidla fis-sitwazzjoni

Nefqa annwali totali

In-nefqa annwali tal-BĊE għas-superviżjoni bankarja tikkonsisti primarjament mill-ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu direttament mal-kompiti superviżorji tiegħu:

  • superviżjoni diretta ta' banek jew gruppi bankarji sinifikanti: l-ispejjeż huma assoċjati prinċipalment mat-Timijiet Superviżorji Konġunti u spezzjonijiet fuq il-post
  • sorveljanza tas-superviżjoni ta' banek jew gruppi bankarji inqas sinifikanti: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet ta' sorveljanza
  • twettiq ta' kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet bħall-ħidma tas-Segretarjat tal-Bord Superviżorju, kompiti makroprudenzjali, servizzi statistiċi u servizzi legali speċifiċi

Kull kategorija ta’ kompiti tinkludi wkoll spejjeż li jkollhom x’jaqsmu indirettament mal-kompiti superviżorji tal-BĊE, bħal servizzi komuni pprovduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE, fosthom bini, ġestjoni tar-riżorsi umani u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika (IT).

Organigramma Kontijiet annwali tal-BĊE

Aġġustamenti oħra

Kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni għandu jħallas tariffa għas-sena, jew għal parti minnha, li fiha jkunu taħt superviżjoni. Meta jseħħ tibdil fis-sitwazzjoni ta’ bank jew grupp bankarju wara li l-BĊE jkun iffinalizza l-avviż tariffarju superviżorju individwali, l-aġġustament relatat jiġi rifless fl-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għall-perjodu tariffarju li jkun imiss. Bidliet fis-sitwazzjoni jinkludu l-awtorizzazzjonijiet ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, u bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub.

Bidla fis-sitwazzjoni

Il-BĊE jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiġbor it-tariffi superviżorji mill-banek u gruppi bankarji taħt superviżjoni. L-imgħax li jidħol fuq ħlas li jkun sar wara d-data ta’ skadenza u l-ammonti li ma setgħux jinġabru jitqiesu biex jiġi stabbilit l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Fl-2021, ma saru l-ebda kalkoli mill-ġdid għal “aġġustamenti oħra” fir-rigward ta’ perjodi tariffarji preċedenti. Aġġustament nett ta’ -€47,552 għandu x’jaqsam mal-imgħax fuq il-ħlasijiet li waslu tard, li ġie rimborżat lill-banek individwali.

Tariffa superviżorja annwali totali għall-perijodu tariffarju 2021

Għall-perjodu tariffarju tal-2021, it-tariffa superviżorja annwali totali li nġabret kienet ta’ madwar €577.5 miljun (ara t-tabella hawn taħt). Din kienet żieda ta' €63.1 miljun fuq it-tariffa superviżorja annwali totali imposta fl-2020, li ammontat għal €514.3 miljun.

Total impost Perjodu tariffarju 2021 Perjodu tariffarju 2020 Perjodu tariffarju 2019
Tariffa superviżorja totali* 577.5 514.3 576.0
Nefqa attwali 577.5 535.3 559.0
Bilanċ pożittiv/defiċit mis-sena ta' qabel** n/a -22.0 15.3
Aġġustamenti oħra -0.0 1.0 1.7
* L-ammonti kollha f’miljuni ta’ EUR. It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
** L-ammont impost għall-2020 ġie aġġustat b’bilanċ pożittiv ta’ EUR 22,0 miljun, peress li t-tariffa tal-2019 ġiet ikkalkulata abbażi tal-kostijiet stmati. L-ebda aġġustament bħal dan mhu se jsir mill-perjodu tariffarju tal-2021 ’il quddiem.

Iż-żieda fin-nefqa fl-2021 hija relatata ma’ żieda fin-nefqa annwali reali primarjament minħabba żieda fl-infiq fuq l-IT, kif ukoll aġġustament ’l isfel preċedenti tat-tariffa superviżorja tal-2020 bħala riżultat tal-bilanċ pożittiv mill-perjodu tariffarju tal-2019 li jitnaqqas mit-tariffa tal-2020. Aktar dettalji dwar tariffi tas-superviżjoni bankarja fl-2021, kif ukoll il-prospetti għall-fjew anqas sinifikanti (istituzzjoni2022, jistgħu jinstabu fil-Kapitolu 6 tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji tal-2021.

Kemm tħallas kull kategorija ta' banek?

L-ammont li jiġi rkuprat permezz ta’ tariffi superviżorji annwali jiddependi minn jekk l-entità sorveljata jew grupp bankarju jkunux sinifikanti jew (istituzzjoni sinifikanti, SI) jew anqas sinifikanti (istituzzjoni inqas sinjifikanti, LSI) u, għalhekk, safejn tiġi eżaminata bir-reqqa mill-BĊE.

  Tariffi għall-SIs 2021 Tariffi għal-LSIs 2021 Total
Tariffa superviżorja totali* 546.1 31.4 577.5
Nefqa annwali 546.1 31.4 577.5
Aġġustamenti oħra -0.0 -0.0 -0.0
* L-ammonti kollha f’miljuni ta’ EUR. It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Whistleblowing