Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Tariffi annwali totali

Il-BĊE jimponi tariffa superviżorja annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni biex ikopri l-ispejjeż tas-superviżjoni bankarja.

It-tariffi totali annwali huma bbażati fuq l-ispejjeż attwali mġarrba, li jkunu magħrufa wara l-għeluq tal-kontijiet finanzjarji tal-BĊE għas-sena kkonċernata. Dan ifisser li l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali u d-Deċiżjoni tal-BĊE relatata jiġu ppubblikati f’Marzu tas-sena ta’ wara, fl-istess żmien tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar attivitajiet superviżorji.

Deċiżjoni tal-BĊE 2023 dwar it-tariffi superviżorji annwali totali

It-tariffa għall-2023 inġabret fit-tieni trimestru tal-2024.

Il-Kapitolu 6 tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji jipprovdi tagħrif dwar in-nefqa attwali u l-għadd ta’ persunal għall-kompiti superviżorji tal-BĊE u jiddeskrivi l-qafas tat-tariffi superviżorji għal dak il-perjodu ta’ rappurtar. Fih ukoll l-ammont stmat tal-ispejjeż annwali għall-perjodu tariffarju li jmiss.

Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji

Xi tkopri t-tariffa?

L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jkopri n-nefqa tal-BĊE fir-rigward tal-kompiti superviżorji tiegħu għal Jannar sa Diċembru tal-perjodu tariffarju rilevanti. L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jinkludi minn:

  • in-nefqa annwali totali għall-perjodu tariffarju rispettiv
  • kwalunkwe ammont li jkun daħal jew li jkun ġie rimborżat skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji relatati ma’ bidliet, bħall-awtorizzazzjonijiet ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, u bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub
  • kwalunkwe tariffa marbuta ma’ perjodi tariffarji preċedenti li ma setgħetx tinġabar
  • imgħax li jkun daħal minħabba li d-debitur tariffarju jkun ħallas wara d-data ta’ skadenza
Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji Bidla fis-sitwazzjoni

Nefqa annwali totali

In-nefqa annwali tal-BĊE għas-superviżjoni bankarja tikkonsisti primarjament mill-ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu direttament mal-kompiti superviżorji tiegħu:

  • superviżjoni diretta ta’ banek jew ta' gruppi bankarji sinifikanti: l-ispejjeż huma assoċjati prinċipalment mat-Timijiet Superviżorji Konġunti u spezzjonijiet fuq il-post
  • sorveljanza tas-superviżjoni ta’ banek jew gruppi bankarji inqas sinifikanti: spejjeż assoċjati ma’ attivitajiet ta’ sorveljanza
  • twettiq ta’ kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati: spejjeż assoċjati ma’ attivitajiet bħall-ħidma tas-Segretarjat tal-Bord Superviżorju, kompiti makroprudenzjali, servizzi statistiċi u servizzi legali speċifiċi

Kull kategorija ta’ kompiti tinkludi wkoll spejjeż li jkollhom x’jaqsmu indirettament mal-kompiti superviżorji tal-BĊE, bħal servizzi komuni pprovduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE, fosthom bini, ġestjoni tar-riżorsi umani u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika (IT).

Organigramma Kontijiet Annwali tal-BĊE

Aġġustamenti għan-nefqa annwali totali

Kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni għandu jħallas tariffa għas-sena, jew għal parti minnha, li fiha jkun taħt superviżjoni. Meta jseħħ tibdil fis-sitwazzjoni ta’ bank jew grupp bankarju wara li l-BĊE jkun iffinalizza l-avviż tariffarju superviżorju individwali, l-aġġustament relatat jiġi rifless fl-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għall-perjodu tariffarju li jkun imiss. Bidliet fis-sitwazzjoni jinkludu l-awtorizzazzjonijiet ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, u bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub.

Bidla fis-sitwazzjoni

Il-BĊE jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiġbor it-tariffi superviżorji mill-banek u mill-gruppi bankarji taħt superviżjoni. L-imgħax li jidħol fuq ħlas li jkun sar wara d-data ta’ skadenza u l-ammonti li ma setgħux jinġabru jitqiesu biex jiġi stabbilit l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Għall-2023, sar aġġustament nett ġenerali ta’ €220,129 għan-nefqa annwali totali. Dan huwa magħmul minn €402,266 relatati ma’ kalkoli mill-ġdid għal perjodi ta’ ħlas preċedenti u -€182,137 ta’ imgħax ta’ ħlas tard irċevut.

Tariffa superviżorja annwali totali għall-perjodu tariffarju 2023

Għall-perjodu tariffarju tal-2023, it-tariffa superviżorja annwali totali li nġabret hi ta’ madwar €653.7 miljun (ara t-tabella hawn taħt). Dan ifisser żieda ta’ €60.0 miljun fuq it-tariffa superviżorja annwali totali imposta fl-2022, li ammontat għal €593.7 miljun.

Total impost

perjodu tariffarju 2023

perjodu tariffarju 2022

perjodu tariffarju 2021

Tariffa superviżorja totali*

653.7

593.7

577.5

Nefqa annwali

653.5

593.8

577.5

Aġġustamenti għan-nefqa annwali

0.2

-0.1

-0.0

* L-ammonti kollha f’miljuni ta’ EUR. It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.

Iż-żieda fin-nefqa fl-2022 hija relatata ma’ żieda fin-nefqa annwali attwali minħabba r-ritorn gradwali li għaddej għal livelli aktar normali ta’ attività fis-superviżjoni bankarja. B’mod partikolari, hija relatata mas-superviżjoni diretta ta’ istituzzjonijiet sinifikanti, fejn in-numru ta’ spezzjonijiet fuq il-post reġa’ lura għal-livelli ta’ qabel il-pandemija. Iż-żieda fil-kompiti orizzontali u l-ispejjeż tas-servizzi speċjalizzati tista’ tiġi attribwita għall-iżviluppi kontinwi u t-titjib fis-sistemi tal-IT iddedikati għas-superviżjoni bankarja. Aktar dettalji dwar tariffi tas-superviżjoni bankarja tal-2023, kif ukoll il-prospetti għall-2024, jistgħu jinstabu fil-Kapitolu 6 tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji tal-2023

Kemm tħallas kull kategorija ta’ banek?

L-ammont li jiġi rkuprat permezz ta’ tariffi superviżorji annwali jiddependi minn jekk l-entità sorveljata jew grupp bankarju jkunx sinifikanti jew (istituzzjoni sinifikanti, SI) jew anqas sinifikanti (istituzzjoni inqas sinifikanti, LSI) u, għalhekk, sa fejn tiġi eżaminata bir-reqqa mill-BĊE.

 

Tariffi għall-SIs 2023

Tariffi għal-LSIs 2023

Total
Tariffa superviżorja totali*

626.5

27.2

653.7

Nefqa annwali

626.3

27.2

653.5

Aġġustamenti għan-nefqa annwali

0.2

-0.0

0.2

* L-ammonti kollha f’miljuni ta’ EUR. It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)