Tariffi annwali totali

Il-BĊE jimponi tariffa superviżorja annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni biex ikopri l-ispejjeż tas-superviżjoni bankarja.

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jiġi pubblikat sat-30 ta’ April ta’ kull sena f’deċiżjoni tal-BĊE.

Xi tkopri t-tariffa?

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jkopri n-nefqa tal-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu għall-perjodu tariffarju rilevanti, i.e. għal dik is-sena partikolari. Jiġbor fih:

 • kalkolu tan-nefqa annwali totali għas-sena
 • is-serplas (jew defiċit) mis-sena ta’ qabel, jekk ikun hemm, li jkun se jiġi rimborżat (jew impost)

L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jinkludi wkoll:

 • ammonti li jkunu daħlu jew ġew rimborżati skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji għal tibdil, bħall-awtorizzazzjoni ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, it-tneħħija tal-awtorizzazzjoni, jew tibdil fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub
 • tariffi marbutin ma’ perjodi tariffarji preċedenti li ma setgħux jinġabru
 • imgħax li jkun daħal minħabba li d-debitur tariffarju jkun ħallas wara d-data ta’ skadenza

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

Bidla fis-sitwazzjoni

Nefqa annwali totali

In-nefqa annwali tal-BĊE għas-superviżjoni bankarja tikkonsisti primarjament minn spejjeż li jkollhom x’jaqsmu direttament mal-kompiti superviżorji tiegħu:

 • superviżjoni diretta ta’ banek jew gruppi bankarji sinifikanti
 • sorveljanza tas-superviżjoni ta’ banek jew gruppi bankarji inqas sinifikanti
 • twettiq ta’ kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati

Tinkludi wkoll spejjeż li jkollhom x’jaqsmu indirettament mal-kompiti superviżorji tal-BĊE, bħal servizzi komuni provduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE, fosthom bini, ġestjoni tar-riżorsi umani u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika (IT).

Organigramma

Xi tkopri n-nefqa annwali?

Banek jew gruppi bankarji taħt superviżjoni jintalbu jħallsu kull sena skont kalkolu tal-ispejjeż tal-BĊE biex iwettaq il-kompiti superviżorji tiegħu f’dik is-sena partikolari. L-ispejjeż jinqasmu fi tliet kategoriji ewlenin:

 • salarji u benefiċċji
 • kiri u manutenzjoni ta’ bini
 • nefqa oħra tal-operat

Is-salarji u l-benefiċċji jiġbru r-remunerazzjoni, sahra, allowances u benefiċċji ta’ wara l-impjieg għas-superviżuri u l-istaff tas-servizzi komuni. In-nefqa tal-operat tinkludi spejjeż bħal konsulenza, servizzi tal-IT, servizzi tal-istatistika, deprezzament tal-assi fissi (minbarra l-bini), vjaġġar fuq xogħol u taħriġ.

Serplas jew defiċit

L-ammont totali impost mill-BĊE għandu jkopri, iżda ma jaqbiżx, in-nefqa mġarrba mill-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu fil-perjodu tariffarju rilevanti. Billi d-deċiżjoni tal-BĊE fuq it-tariffi superviżorji annwali totali tkun ibbażata fuq kalkolu, jista’ jkun hemm serplas jew defiċit bejn l-ammont miġbur u n-nefqa attwali. Is-serplas jew defiċit mis-sena ta’ qabel, jekk ikun hemm, jitnaqqas minn jew jiżdied mal-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Kontijiet annwali tal-BĊE

Aġġustamenti oħra

Kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni għandu jħallas tariffa għas-sena, jew għal parti minnha, li fiha jkunu taħt superviżjoni. Meta jseħħ tibdil fis-sitwazzjoni ta’ bank jew grupp bankarju wara li l-BĊE jkun iffinalizza l-avviż tariffarju superviżorju individwali, l-aġġustament jiġi rifless fl-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għall-perjodu tariffarju li jkun imiss. Tibdil fis-sitwazzjoni jinkludi l-awtorizzazzjoni ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, it-tneħħija tal-awtorizzazzjoni, jew tibdil fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub.

Bidla fis-sitwazzjoni

Il-BĊE jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiġbor it-tariffi superviżorji mill-banek u gruppi bankarji taħt superviżjoni. L-imgħax li jidħol fuq ħlas li jkun sar wara d-data ta’ skadenza u l-ammonti li ma setgħux jinġabru jitqiesu biex jiġi stabbilit l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Ir-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji jkun fih tagħrif fuq in-nefqa attwali għall-kompiti superviżorji u jiddeskrivi l-qafas tat-tariffi superviżorji għal dak il-perjodu ta’ rappurtar.

Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji