Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Teljes éves díj

Az EKB a bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezése céljából éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra.

A teljes díjösszeg a tényleges felmerülő költségeken alapul, amelyek az EKB tárgyévi pénzügyi számláinak lezárása után válnak ismertté. Ez azt jelenti, hogy a teljes éves felügyeleti díjösszeget és a vonatkozó EKB-határozatot a soron következő év márciusában publikáljuk, párhuzamosan az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló éves jelentés megjelenésével.

Az EKB határozata a 2023-ra eső felügyeleti díjak teljes összegéről

A 2023-ra vonatkozó díj kivetésére 2024 második negyedévében kerül sor.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentésének 6. fejezete magyarázó pontokat tartalmaz a felügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó tényleges kiadásokról és személyzeti igényekről, továbbá ismerteti az adott adatszolgáltatási időszak felügyeleti díjrendszerét. Emellett megadja a soron következő díjperiódus éves költségeinek becsült összegét is.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről

Mit fedezünk a felügyeleti díjból?

A teljes éves felügyeleti díjösszeg az EKB-nak a felügyeleti feladataihoz kapcsolódó kiadásait fedezi az adott díjperiódus januártól decemberig terjedő időszakában. A teljes felügyeleti díjösszeg a következő tételekből áll:

  • a megfelelő díjperiódusra vonatkozó éves összes kiadás;
  • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke szerint kapott, illetve visszatérített összegek, amelyek olyan változásokból adódnak, mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, státusz jelentősről kevésbé jelentősre vagy fordított irányú módosítása;
  • az előző díjperiódusokhoz kapcsolódó bármely olyan díjösszeg, amelyet nem sikerült beszedni;
  • a díjfizető késedelmes fizetése okán kapott késedelmi kamat.
Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete Helyzetváltozás

Teljes éves kiadás

Az EKB éves bankfelügyeleti kiadásai elsősorban azokból a költségekből tevődnek össze, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következő felügyeleti feladataihoz:

  • a jelentős bankok és bankcsoportok közvetlen felügyelete: főként a közös felügyeleti csoportokkal és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek;
  • a kevésbé jelentős bankok vagy bankcsoportok felügyeletének felvigyázása: a felvigyázói tevékenység költségei;
  • horizontális feladatok és szakszolgálatok ellátása: olyan tevékenységgel kapcsolatos költségek, mint a Felügyeleti Testület titkárságának munkája, a makroprudenciális feladatok, a statisztikai szolgálatok és a külön célokra rendelt jogi szolgálatok.

Minden egyes feladatkategória tartalmaz ezenkívül az EKB felügyeleti feladataihoz közvetetten kapcsolódó költségeket az olyan közös kiszolgáló szakterületek felől, mint a létesítménygazdálkodás, az emberierőforrás-gazdálkodás és az informatikai szolgálatok.

Szervezeti felépítés Az EKB éves beszámolója

A teljes éves kiadás kiigazítása

Minden egyes felügyelt bank, illetve bankcsoport annak az évnek az egészére, illetve részére köteles felügyeleti díjat fizetni, amelyben felügyelet alatt áll. Amennyiben a bank vagy bankcsoport helyzete azután változik meg, hogy az EKB véglegesítette a neki címzett díjfizetési felszólítást, a vonatkozó módosítás a következő díjperiódus teljes éves felügyeleti díjában érvényesül. A helyzetváltozás lehet új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása és a státusz jelentősről kevésbé jelentősre (vagy fordított irányú) változása.

Helyzetváltozás

Az EKB minden szükséges lépést megtesz azért, hogy a felügyelt bankoktól és bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmi kamatot és az egyéb be nem szedhető összegeket a következő év felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

A 2023-as teljes éves kiadást összesen nettó 220 129 €-val igazítottuk ki: az előző díjfizetési időszakokat érintő újraszámításból származó 402 266 €-val és −182 137 € késedelmi kamattal.

A 2023. évi díjperiódus teljes éves felügyeleti díja

A 2023-as díjperiódusban kivetett teljes éves felügyeleti díj 653,7 millió € volt (lásd az alábbi táblázatot). Ez 60 millió €-val meghaladja a 2022-re kirótt 593,7 millió €-s teljes éves díjösszeget.

Teljes kivetett összeg

2023-as díjperiódus

2022-es díjperiódus

2021-es díjperiódus

Teljes felügyeleti díj*

653,7

593,7

577,5

Éves kiadás

653,5

593,8

577,5

Éves kiadás kiigazítása

0,2

–0,1

–0,0

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.

A kiadások 2023-as növekedése a tényleges éves kiadások növekedésével áll összefüggésben, amelynek oka a személyzeti jellegű költségek megemelkedése, valamint az, hogy a pandémia után ez volt az első olyan teljes év, amikor visszaállt a rendes bankfelügyeleti tevékenység, ami a legtöbb költségkategóriában megemelte a kiadásokat. Emellett a felügyeleti technológiához (suptech) kapcsolódó új informatikai szolgáltatások bevezetését, valamint az infláció és a magas energiaárak hatásait tükrözi. A 2023. évi bankfelügyeleti díjakkal kapcsolatos további részletek, valamint a 2024-re vonatkozó várakozások Az EKB 2023. évi felügyeleti tevékenységeiről szóló éves jelentés 6. fejezetében olvashatók. 

Mennyit fizetnek az egyes banki kategóriákban?

Az éves felügyeleti díjként beszedett összeg nagysága attól függ, hogy a felügyelt szervezet vagy bankcsoport jelentős (SI) vagy kevésbé jelentős-e (LSI), tehát ennek megfelelően milyen mértékben vizsgálja az EKB.

 

SI-díjak, 2023

LSI-díjak, 2023

Összesen
Teljes felügyeleti díj*

626,5

27,2

653,7

Éves kiadás

626,3

27,2

653,5

Éves kiadás kiigazítása

0,2

–0,0

0,2

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése