Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Teljes éves díj

Az EKB a bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezése céljából éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra.

A teljes díjösszeg a tényleges felmerülő költségeken alapul, amelyek az EKB tárgyévi pénzügyi számláinak lezárása után válnak ismertté. Ez azt jelenti, hogy a teljes éves felügyeleti díjösszeget és a vonatkozó EKB-határozatot a soron következő év márciusában publikáljuk, párhuzamosan az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló éves jelentés megjelenésével.

Az EKB határozata a 2022-re eső felügyeleti díjak teljes összegéről

A 2022-re vonatkozó díjat 2023 második negyedévében vetettük ki.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentésének 6. fejezete magyarázó pontokat tartalmaz a felügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó tényleges ráfordításról és személyzeti igényekről, továbbá ismerteti az adott adatszolgáltatási időszak felügyeleti díjrendszerét. Emellett megadja a soron következő díjperiódus éves költségeinek becsült összegét is.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről

Mit fedezünk a felügyeleti díjból?

A teljes felügyeleti díjösszeg az EKB-nak a felügyeleti feladataihoz kapcsolódó ráfordításait fedezi az adott díjperiódus januártól decemberig terjedő időszakában. A teljes éves felügyeleti díjösszeg a következő tételekből áll:

  • a megfelelő díjperiódusra vonatkozó éves összes ráfordítás;
  • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke szerint kapott, illetve visszatérített összegek, amelyek olyan változásokból adódnak, mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, státusz jelentősről kevésbé jelentősre vagy ellenkező irányba való módosítása;
  • az előző díjperiódusokhoz kapcsolódó bármely olyan díjösszeg, amelyet nem sikerült beszedni;
  • a díjfizető késedelmes fizetése okán kapott késedelmi kamat.
Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete Helyzetváltozás

Teljes éves ráfordítás

Az EKB éves bankfelügyeleti ráfordításai elsősorban azokból a költségekből tevődnek össze, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következő felügyeleti feladataihoz:

  • a jelentős bankok és bankcsoportok közvetlen felügyelete: főként a közös felügyeleti csoportokkal és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek;
  • a kevésbé jelentős bankok vagy bankcsoportok felügyeletének felvigyázása: a felvigyázói tevékenység költségei;
  • horizontális feladatok és szakszolgálatok ellátása: olyan tevékenységgel kapcsolatos költségek, mint a Felügyeleti Testület titkárságának munkája, a makroprudenciális feladatok, a statisztikai szolgálatok és a külön célokra rendelt jogi szolgálatok.

Minden egyes feladatkategória tartalmaz ezenkívül az EKB felügyeleti feladataihoz közvetetten kapcsolódó költségeket az olyan közös kiszolgáló szakterületek felől, mint a létesítménygazdálkodás, az emberierőforrás-gazdálkodás és az informatikai szolgálatok.

Szervezeti ábra Az EKB éves beszámolója

A teljes éves ráfordítás kiigazítása

Minden egyes felügyelt bank, illetve bankcsoport annak az évnek az egészére, illetve részére köteles felügyeleti díjat fizetni, amelyben felügyelet alatt áll. Amennyiben a bank vagy bankcsoport helyzete azután változik meg, hogy az EKB véglegesítette a neki címzett díjfizetési felszólítást, a vonatkozó módosítás a következő díjperiódus teljes éves felügyeleti díjában érvényesül. A helyzetváltozás lehet új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása és a státusz jelentősből kevésbé jelentőssé (vagy fordított irányú) megváltozása.

Helyzetváltozás

Az EKB minden szükséges lépést megtesz azért, hogy a felügyelt bankoktól és bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmes fizetés miatt kivetett kamatot és az egyéb be nem szedhető összegeket a következő év éves felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

A 2022-es teljes éves ráfordítást összesen nettó −96 265 €-val igazítottuk ki: az előző díjfizetési időszakokat érintő újraszámításból származó 37 690 €-val és −133 955 € késedelmi kamattal.

A 2022. évi díjperiódus teljes éves felügyeleti díja

A 2022-es díjperiódusban kivetett teljes éves felügyeleti díj 593,7 millió € volt (lásd az alábbi táblázatot). Ez 16,2 millió €-val meghaladja a 2021-re kirótt 577,5 millió ­€-s teljes éves díjösszeget.

Teljes kivetett összeg 2022-es díjperiódus 2021-es díjperiódus 2020-as díjperiódus**
Teljes felügyeleti díj* 593,7 577,5 514,3
Éves ráfordítás 593,8 577,5 535,3
Éves ráfordítás kiigazítása −0,1 −0,0 1,0
*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.
**A 2020-ra kivetett összeget 22,0 millió € többlettel korrigáltuk, mivel a 2019. évi díjat becsült költségek alapján számítottuk ki. 

A 2022-es ráfordítás növekedése annak tudható be, hogy a bankfelügyelet normálisabb működési szintre való fokozatos visszatérése miatt emelkedett a tényleges éves ráfordítás, különösen a jelentős hitelintézetek közvetlen felügyeletével kapcsolatban, amelyek esetében a helyszíni ellenőrzések száma visszatért a világjárvány előtti szintre. A horizontális feladatok és szakszolgálatok költségének emelkedése a bankfelügyelethez kapcsolódó informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésének tulajdonítható. A 2022. évi bankfelügyeleti díjakkal kapcsolatos további részletek, valamint a 2023-ra vonatkozó várakozások Az EKB 2022. évi felügyeleti tevékenységeiről szóló éves jelentés 6. fejezetében olvashatók. 

Mennyit fizetnek az egyes banki kategóriákban?

Az éves felügyeleti díjként beszedett összeg nagysága attól függ, hogy a felügyelt szervezet vagy bankcsoport jelentős (SI) vagy kevésbé jelentős (LSI), tehát ennek megfelelően milyen mértékben vizsgálja az EKB.

  SI-díjak, 2022 LSI-díjak, 2022 Összesen
Teljes felügyeleti díj* 566,7 27,0 593,7
Éves ráfordítás 566,8 27,0 593,8
Éves ráfordítás kiigazítása −0,1 −0,0 −0,1
*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése