Teljes éves díjak

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezésére éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra.

A díj teljes összegét minden év április 30-ig EKB-határozattal tesszük közzé.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentésében számolunk be a felügyeleti munkához kapcsolódó tényleges ráfordításokról és személyzeti igényekről, továbbá ismertetjük az adott adatszolgáltatási időszak felügyeleti díjrendszerét.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről

Mit fedezünk a felügyeleti díjból?

A teljes felügyeleti díjösszeg az EKB felügyeleti tevékenységéből eredő ráfordításait fedezi az adott díjperiódusban, azaz évben. A következő tételeket tartalmazza:

  • az adott évre becsült éves összes ráfordítás;
  • az előző évben keletkezett esetleges többlet (illetve hiány), amely jóváírásra (illetve terhelésre) kerül a díjfizető számláján.

A teljes éves díj szintén tartalmazza:

  • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke értelmében kapott, illetve visszatérített összegeket, amelyek olyan változásokból adódnak, mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, státusz jelentősről kevésbé jelentősre, illetve fordítva történő módosítása;
  • az előző díjfizetési időszakokhoz kapcsolódó, akkor be nem szedhető díjakat;
  • a díjfizető késedelmes díjfizetése utáni kamatot.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
Helyzetváltozás

Teljes éves felügyeleti díj a díjfizetési időszakra

A 2019-es díjfizetési időszakban a teljes éves felügyeleti díj 576,0 millió € (lásd az alábbi táblázatot). Ez 101,2 millió euróval több, mint a 2018-ban kivetett 474,8 millió €-s teljes éves díj.

Az éves becsült felügyeleti díjösszeg növekményének több mint 40%-a annak tudható be, hogy a felügyeleti díjat költségbecslések alapján vetjük ki. Az előző évektől eltérően, amikor az EKB bankfelügyelete a korábbi évekből többletet vezetett át (amellyel csökkent a teljes díj), a 2018-as év 15,3 millió € hiánnyal zárult, amelyet átvezetünk a 2019-re becsült díjösszegbe.

 
Éves ráfordítás 
becsült, 2019
Éves ráfordítás
becsült,  2018
Éves ráfordítás,
 becsült,  2017
Teljes felügyeleti díj* 576,0 474,8 425,0
Becsült ráfordítások 559,0 502,5 464,7
Előző évi többlet/hiány 15,3 -27,9 -41,1
Egyéb kiigazítások 1,7 0,2 1,4

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.

Teljes éves ráfordítások

Az EKB éves bankfelügyeleti ráfordításai elsősorban azokból a költségekből tevődnek össze, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következő felügyeleti feladataihoz:

  • a jelentős bankok és bankcsoportok közvetlen felügyelete: főként a közös felügyeleti csoportokkal és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek;
  • a kevésbé jelentős bankok vagy bankcsoportok felügyeletének felvigyázása: a felvigyázói tevékenység költségei;
  • horizontális feladatok és szakszolgálatok ellátása: olyan tevékenységgel kapcsolatos költségek, mint a Felügyeleti Testület titkárságának munkája, a makroprudenciális feladatok, a statisztikai szolgáltatások és a külön célokra rendelt jogi szolgálatok.

Idetartoznak az EKB felügyeleti feladataihoz, például a közös kiszolgáló szakterületekhez – létesítménygazdálkodás, emberierőforrás-gazdálkodás, informatika – közvetetten kapcsolódó költségek.

Az alábbi csoportok mindegyike a közös kiszolgáló szakterületekre allokált költségeket is magában foglalja.

A rendszeres feladatokra elkülönített költségvetési ráfordítások stabilizálódtak. Ugyanakkor egyes külső tényezők, elsősorban az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt 2019-ben az erőforrások bővítésére van szükség. A Kormányzótanács 90 teljes munkaidős egyenértéken (FTE) vett létszámemelést hagyott jóvá 2019-re az EKB bankfelügyeletért felelős alapvető szervezeti egységeiben, valamint 18 FTE-t a felügyelethez kapcsolódó közös szolgálatokért felelős szervezeti egységekben. A 90 FTE csaknem felét a brexittel kapcsolatos igények indokolják, a többi pedig főként a stresszteszteléshez szükséges egyes erőforrások belsővé tételével függ össze, amelyeket korábban külső tanácsadók láttak el.

Ahogy az alábbi táblázatban is látható, a ráfordítások megemelkedése elsősorban a jelentős bankok közvetlen felügyeletéhez kötődik.

Becsült
2019
Becsült
2018
Tényleges
2018
Tényleges
2017
A bankfelügyeleti feladatok ráfordításai* 559,0 502,5 517,8 436,7
Jelentős bankok közvetlen felügyelete 336,2 283,4 304,8 242,9
Kevésbé jelentős bankok felvigyázása 33,2 27,1 28,7 24,0
Horizontális feladatok, szakszolgálatok 189,6 192,0 184,4 169,8

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.

Szervezeti ábra
Felügyelet. Bemutatkozunk. Mit jelent a belső modellek célzott felülvizsgálata?

Többlet, illetve hiány

Az EKB által kivetett teljes díjösszegnek fedeznie kell, de nem szabad meghaladnia a felügyeleti tevékenység kapcsán az EKB-nak a tárgyidőszakban keletkezett ráfordításait. Mivel a teljes éves díjról szóló EKB-határozat becslésen alapul, a már beszedett díjak és a tényleges költségek között többlet, illetve hiány keletkezhet. Ennek összegét a következő évi teljes fizetendő díjösszegben számoljuk el levonásként, illetve hozzáadásként.

2018 végén az EKB felügyeleti feladataiból eredő ráfordításai 517,8 millió eurót tettek ki. Ez 3%-kal meghaladta a becsült értéket, 15,3 millió € hiányt eredményezve az adott évre becsült ráfordításokhoz képest. Ez az összeg a 2019-re kivetendő teljes díj részét képezi.

Az EKB éves beszámolója

Egyéb kiigazítások

A felügyelt bankok/bankcsoportok által fizetendő felügyeleti díj annak az évnek az egészére, illetve részére vonatkozik, amelyben felügyelet alatt állnak. Amennyiben a bank státusza azután változik meg, hogy az EKB véglegesítette a neki címzett díjfizetési felszólítást, a módosítás a következő díjfizetési időszak teljes éves felügyeleti díját érinti. A helyzetváltozás lehet új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása és a státusz jelentősből kevésbé jelentőssé (vagy fordított irányú) változása.

Helyzetváltozás

Az EKB minden szükséges lépést megtesz azért, hogy a felügyelt bankoktól/bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmes fizetés miatt kivetett kamatot és az egyéb be nem szedhető összegeket a következő év éves felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

Az előző díjfizetési időszakokhoz kapcsolódó egyéb kiigazítások, amelyeket a 2019. évi éves becsült felügyeleti díjba foglaltunk bele, 1,7 millió eurót tesznek ki.

Mennyit fizetnek az egyes banki kategóriákban?

Az éves felügyeleti díjban visszatérített összeg nagysága attól függ, hogy a felügyelt szervezet jelentős (SI) vagy kevésbé jelentős (LSI), tehát ennek megfelelően milyen mértékben vizsgálja az EKB.

 
SI- v. bankcsoport-
díjak, 2019
LSI- v.bankcsoport-
díjak, 2019
Összesen
Teljes felügyeleti díj* 524,2 51,8 576,0
Éves becsült ráfordítások 508,7 50,3 559,0
Átvezetett többlet/hiány 14,0 1,4 15,3
Egyéb kiigazítások 1,6 0,1 1,7

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.