Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Teljes éves díjak

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezésére éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra.

A teljes díj összege a tényleges felmerülő költségeken alapul, amelyek az EKB tárgyévi pénzügyi számláinak lezárása után válnak ismertté. Ez azt jelenti, hogy a teljes éves felügyeleti díjösszeget és a vonatkozó EKB-határozatot a soron következő év márciusában publikáljuk, párhuzamosan az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló éves jelentésének megjelenésével.

Az EKB határozata a 2020-ra eső felügyeleti díjak teljes összegéről

A 2021-re vonatkozó díj kivetésére 2022 második negyedévében kerül sor.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentésének 6. fejezete magyarázó pontokat tartalmaz a felügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó tényleges ráfordításról és személyzeti igényekről, továbbá ismerteti az adott adatszolgáltatási időszak felügyeleti díjrendszerét. Emellett itt található a soron következő díjperiódus éves költségeinek becsült összege is.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről

Mit fedezünk a felügyeleti díjból?

A teljes felügyeleti díjösszeg az EKB-nak a felügyeleti tevékenységéből eredő ráfordítást fedezi az adott díjperiódusban, azaz évben. A következő tételeket tartalmazza:

  • a megfelelő díjperiódusra vonatkozó éves összes ráfordítást,
  • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke értelmében kapott, illetve visszatérített összegeket, amelyek olyan változásokból adódnak, mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, státusz jelentősről kevésbé jelentősre illetve ellenkező irányú módosítása;
  • az előző díjperiódusokhoz kapcsolódó, be nem szedhető bármely díjat;
  • a díjfizető késedelmes díjfizetése miatt kapott késedelmi kamatot.
  • Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
  • Helyzetváltozás

Teljes éves ráfordítás

Az EKB éves bankfelügyeleti ráfordításai elsősorban azokból a költségekből tevődnek össze, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következő felügyeleti feladataihoz:

  • a jelentős bankok és bankcsoportok közvetlen felügyelete: főként a közös felügyeleti csoportokkal és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek;
  • a kevésbé jelentős bankok vagy bankcsoportok felügyeletének felvigyázása: a felvigyázói tevékenység költségei;
  • horizontális feladatok és szakszolgálatok ellátása: olyan tevékenységgel kapcsolatos költségek, mint a Felügyeleti Testület titkárságának munkája, a makroprudenciális feladatok, a statisztikai szolgáltatások és a külön célokra rendelt jogi szolgálatok.

Minden egyes feladatkategória tartalmaz ezen kívül az EKB felügyeleti feladataihoz közvetetten kapcsolódó költségeket az olyan közös kiszolgáló szakterületek felől mint a létesítménygazdálkodás, az emberierőforrás-gazdálkodás és az informatikai szolgálatok.

Többlet, illetve hiány – csak 2020-ra érvényes

Az EKB által kivetett teljes díjösszegnek fedeznie kell, de nem szabad meghaladnia a felügyeleti tevékenység kapcsán az EKB-nak a vonatkozó díjperiódusban felmerülő ráfordításait. A 2019. évi díjperiódussal bezárólag az EKB a fizetendő díjat a díjidőszak költségeire vonatkozó becslés alapján vetette ki, amiből többlet, illetve hiány származott a beszedett összeg és a tényleges ráfordítások között. Az előző év esetleges többletét (illetve hiányát) levontuk, illetve hozzáadtuk a soron következő évre alkalmazott teljes éves díjösszeghez. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as díjperiódusra vonatkozó díj ugyan a tényleges költségek alapján került kivetésre, de a 2019-es díjperiódusból származó többletet továbbra is a 2020. évi díjból vontuk le.

2019 végén az EKB felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ráfordításai 537,0 millió eurót tettek ki. Ez 4%-kal a becsült összeg alatt volt, így 22,0 millió € többlet keletkezett az adott évre becsült ráfordításhoz viszonyítva. Ezt az összeget levontuk a 2020-ra kivetett teljes díjból.

A 2021-es díjperiódustól kezdve pedig nem lesz ilyen többlet, illetve hiány.

Az EKB éves beszámolója

Egyéb kiigazítások

Minden egyes felügyelt bank, illetve bankcsoport annak az évnek az egészére, illetve részére köteles felügyeleti díjat fizetni, amelyben felügyelet alatt áll. Amennyiben a bank státusza azután változik meg, hogy az EKB véglegesítette a neki címzett díjfizetési felszólítást, a módosítás a következő díjperiódus teljes éves felügyeleti díját érinti. A helyzetváltozás lehet új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása és a státusz jelentősből kevésbé jelentőssé (vagy fordított irányú) változása.

Helyzetváltozás

Az EKB minden szükséges lépést megtesz azért, hogy a felügyelt bankoktól és bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmes fizetés miatt kivetett kamatot és az egyéb be nem szedhető összegeket a következő év éves felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

Az egyéb kiigazítások 1,0 millió eurós nettó visszatérítendő összeget tettek ki, és a 2020-as éves felügyeleti díjba kerültek bele.

A 2020. évi díjperiódus teljes éves felügyeleti díja

A 2020-as díjperiódusban fizetendő teljes éves felügyeleti díj megközelítőleg 514,3 millió eurót tett ki (lásd az alábbi táblázatot). Ez 61,7 millió euróval kevesebb, mint a 2019-re kivetett 576,0 millió € teljes éves díj.

Teljes kivetett összeg 2020-as díjperiódus 2019-es díjperiódus 2018-as díjperiódus
Teljes felügyeleti díj* 514,3 576,0 474,8
Tényleges ráfordítás 535,3 559,0 502,5
Előző évről átvezetett többlet/hiány −22,0 15,3 −27,9
Egyéb kiigazítások 1,0 1,7 0,2

* Az összegek millió EUR-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.

A 2020. évi ráfordítás csökkenése a koronavírus (Covid19)-világjárványnak a felügyeleti tevékenységre való hatásával függ össze. A 2020. évi bankfelügyeleti díjakkal kapcsolatos további részletek, valamint a 2021-re vonatkozó várakozások Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2020 kiadvány 6. fejezetében olvashatók.

Mennyit fizetnek az egyes banki kategóriákban?

Az éves felügyeleti díjjal visszatérített összeg nagysága attól függ, hogy a felügyelt szervezet vagy bankcsoport jelentős (SI) vagy kevésbé jelentős (LSI), tehát ennek megfelelően milyen mértékben vizsgálja az EKB.

  SI-díjak, 2020 LSI-díjak, 2020 Összesen
Teljes felügyeleti díj* 476,5 37,8 514,3
Éves becsült ráfordítás 499,1 36,2 535,3
Átvezetett többlet/hiány −23,1 1,1 −22,0
Egyéb kiigazítások 0,5 0,5 1,0

* Az összegek millió EUR-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.

Ebben a szekcióban található oldalak