Teljes éves díjak

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezésére éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra.

A teljes díj összege a tényleges felmerülő költségeken alapul, amelyek a tárgyévi számlák lezárása után válnak ismertté. Ez azt jelenti, hogy a teljes éves felügyeleti díjösszeget és a vonatkozó EKB-határozatot a soron következő év márciusában, az EKB-nak a felügyeleti tevékenységéről szóló éves jelentésével párhuzamosan publikáljuk.

A 2020-ra vonatkozó díjat 2021-ben vetjük ki, a számlázás pedig 2021 második negyedévében történik.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentésének 6. fejezetében foglaljuk össze a felügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó tényleges ráfordításokra és személyzeti igényekre vonatkozó magyarázó pontokat, továbbá ismertetjük az adott adatszolgáltatási időszak felügyeleti díjrendszerét. Emellett a soron következő díjfizetési időszak éves becsült költségeit is itt közöljük.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről

Mit fedezünk a felügyeleti díjból?

A teljes felügyeleti díjösszegből az EKB a felügyeleti tevékenységéből eredő ráfordításait fedezi az adott díjperiódusban, azaz évben. A következő tételeket tartalmazza:

  • a megfelelő díjfizetési időszakra vonatkozó éves összes ráfordítást,
  • egyedül a 2020-as díjidőszakra a 2019-ből visszatérítendő többletet

A teljes éves díj szintén tartalmazza:

  • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke értelmében kapott, illetve visszatérített összegeket, amelyek olyan változásokból adódnak, mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, státusz jelentősről kevésbé jelentősre illetve ellenkező irányú módosítása;
  • az előző díjfizetési időszakokhoz kapcsolódó, akkor be nem szedhető díjakat;
  • a díjfizető késedelmes fizetése utáni kamatot.

Teljes éves ráfordítások

Az EKB éves bankfelügyeleti ráfordításai elsősorban azokból a költségekből tevődnek össze, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következő felügyeleti feladataihoz:

  • a jelentős bankok és bankcsoportok közvetlen felügyelete: főként a közös felügyeleti csoportokkal és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek;
  • a kevésbé jelentős bankok vagy bankcsoportok felügyeletének felvigyázása: a felvigyázói tevékenység költségei;
  • horizontális feladatok és szakszolgálatok ellátása: olyan tevékenységgel kapcsolatos költségek, mint a Felügyeleti Testület titkárságának munkája, a makroprudenciális feladatok, a statisztikai szolgáltatások és a külön célokra rendelt jogi szolgálatok.

Minden egyes feladatkategória tartalmaz ezen kívül az EKB felügyeleti feladataihoz közvetetten kapcsolódó költségeket az olyan közös kiszolgáló szakterületek felől mint a létesítménygazdálkodás, az emberierőforrás-gazdálkodás és az informatikai szolgálatok.

Többlet, illetve hiány – csak 2020-ra érvényes

Az EKB által kivetett teljes díjösszegnek fedeznie kell, de nem szabad meghaladnia a felügyeleti tevékenység kapcsán az EKB-nak a tárgyidőszakban keletkezett ráfordításait. A 2019. évi díjfizetési időszakkal bezárólag az EKB a fizetendő díjat a díjidőszak költségeire vonatkozó becslés alapján vetette ki, amiből többlet, illetve hiány származott a beszedett összeg és a tényleges kiadások között. Az előző év esetleges többletét (illetve hiányát) levontuk, illetve hozzáadtuk a soron következő évre alkalmazott teljes éves díjösszeghez. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as díjidőszakra vonatkozó díjat ugyan akkor vetjük ki, amikot ismerté válnak a tényleges költségek, a 2019-es díjidőszakból származó többletet továbbra is le kell vonni a 2020. évi díjból.

2019 végén az EKB felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ráfordításai 537,0 millió eurót tettek ki. Ez 4%-kal a becsült összeg alatt volt, így 22,0 millió € többlet keletkezett az adott évre becsült ráfordításhoz viszonyítva. Ezt az összeget levonjuk a 2020-ra kivetendő teljes díjból.

A 2021-es díjidőszaktól kezdve pedig nem lesz ilyen többlet, illetve hiány.

Az EKB éves beszámolója

Egyéb kiigazítások

A felügyelt bankok/bankcsoportok által fizetendő felügyeleti díj annak az évnek az egészére, illetve részére vonatkozik, amelyben felügyelet alatt állnak. Amennyiben a bank státusza azután változik meg, hogy az EKB véglegesítette a neki címzett díjfizetési felszólítást, a módosítás a következő díjfizetési időszak teljes éves felügyeleti díját érinti. A helyzetváltozás lehet új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása és a státusz jelentősből kevésbé jelentőssé (vagy fordított irányú) változása.

Helyzetváltozás

Az EKB minden szükséges lépést megtesz azért, hogy a felügyelt bankoktól és bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmes fizetés miatt kivetett kamatot és az egyéb be nem szedhető összegeket a következő év éves felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

Az előző díjfizetési időszakokhoz kapcsolódó egyéb kiigazításokat még nem ismerjük, ezért nem vesszük őket figyelembe a 2020-ra vonatkozó becsült éves díjban.

A 2020-as díjidőszakra becsült teljes éves felügyeleti díj

A 2020-as díjidőszakban fizetendő teljes éves felügyeleti díjat megközelítőleg 581,7 millió euróra becsüljük (lásd az alábbi táblázatot). Ez 5,7 millió euróval meghaladja a 2019-re kivetett 576,0 millió €-s teljes éves díjat.

A 2018-ból áthozott hiánnyal szemben a 2019-es becslés 22,0 millió € többletet eredményezett, amelyet a 2020-as díjidőszakra át kell vezetni. A 2020-as díjidőszak lesz az utolsó, amelyet az EKB felügyeleti díjának kiszabásához az előző díjidőszakokra becsült többletek vagy hiányok érintenek.

 
Becsült éves ráfordítások, 2020
Becsült éves ráfordítások, 2019
Becsült éves ráfordítások, 2018
Teljes felügyeleti díj* 581,7 576,0 474,8
Becsült ráfordítások 603,7 559,0 502,5
Átvezetett többlet/hiány -22,0 15,3 -27,9
Egyéb kiigazítások Még nem ismert 1,7 0,2

* Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.

A ráfordítások megemelkedése a jelentős bankok közvetlen felügyeletével kapcsolatos. A bankfelügyeleti díjakkal kapcsolatos 2020. évi várakozások Az EKB éves jelentése a 2019. évi felügyeleti tevékenységekről című kiadvány 6. fejezetének 1. pontjában olvashatók.

Mennyit fizetnek az egyes banki kategóriákban?

Az éves felügyeleti díjjal visszatérített összeg nagysága attól függ, hogy a felügyelt szervezet vagy bankcsoport jelentős (SI) vagy kevésbé jelentős (LSI), tehát ennek megfelelően milyen mértékben vizsgálja az EKB.

 
SI-díjak, 2020
LSI-díjak, 2020
Összesen
Teljes felügyeleti díj* 521,27 60,5 581,7
Éves becsült ráfordítások 544,3 59,4 603,7
Átvezetett többlet/hiány -23,1 1,1 -22,0
Egyéb kiigazítások Még nem ismert Még nem ismert Még nem ismert

* Az összegek millió €-ban vannak megadva. Kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki végösszeget.