Teljes éves díj

Bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezésére az EKB éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra, amelynek összegét minden év április 30-án határozat formájában teszi közzé.

Mit fedeznek a felügyeleti díjból?

A teljes felügyeleti díjösszeg az EKB felügyeleti tevékenységével kapcsolatos kiadásait fedezi az adott díjperiódusban (az adott évben). Költségtényezők:

 • az adott évre vonatkozó becsült összkiadás;
 • az előző évben keletkezett többlet (illetve hiány), amelyet jóváírnak (illetve a díjfizetőkre terhelnek).

A teljes éves felügyeleti díj szintén tartalmazza:

 • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke értelmében kapott, illetve visszatérített összegeket, amelyek olyan változásokból adódnak mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, a bank státuszának jelentősből kevésbé jelentőssé vagy ellenkező irányú megváltozása;
 • az előző díjfizetési időszakhoz kapcsolódó, akkor be nem gyűjtött díjösszeget;
 • a késedelmes díjfizetés miatt kivetett késedelmi kamat összegét.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Státusz megváltozása

Éves összkiadás

Az EKB éves bankfelügyeleti kiadásai elsősorban a felügyeleti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tételekből adódnak:

 • a jelentős bankok/bankcsoportok közvetlen felügyelete;
 • a kevésbé jelentős bankok/bankcsoportok felügyeletének felvigyázása;
 • horizontális feladatok, szakszolgáltatások.

Ugyancsak itt vannak elszámolva az EKB felügyeleti feladataihoz közvetetten kapcsolódó költségek is, beleértve a közös kiszolgáló szakterületek (pl. létesítménygazdálkodás, emberierőforrás-gazdálkodás, informatika) költségeit.

Szervezeti diagram

Miből állnak az éves kiadások?

A felügyelt bankoknak/bankcsoportoknak évente kiszámlázott költségek az EKB-nak az adott év felügyeleti feladatainak ellátásával kapcsolatos becsült költségei, amelyek három fő kategóriába sorolhatók:

 • bérek és juttatások;
 • irodaépület bérleti és karbantartási díja;
 • egyéb működési költség.

A bérek és juttatások közé tartozik a munkabér, a túlóradíj, a támogatások, valamint a munkaviszony megszűnése után járó juttatások költségei a felügyeleti munkatársak és a közös szolgáltatások dolgozói esetében. A működési költség a külső tanácsadói, informatikai, statisztikai költségeket, valamint a tárgyi eszközök (irodaépülethez nem kötődő) értékvesztése, az üzleti utak és a továbbképzés nyomán keletkezett költségtételeket foglalja magában.

Többlet vagy hiány

Az EKB által kivetett teljes díjösszegnek le kell fednie, de nem szabad meghaladnia az EKB-nak a felügyeleti tevékenysége kapcsán a tárgyidőszakban keletkezett kiadásait. Mivel a teljes éves felügyeleti díjról szóló EKB-határozat becslésen alapul, a már beszedett díjak és a tényleges költségek között többlet vagy hiány keletkezhet. Az előző évben keletkezett többletet/hiányt (ha van ilyen) jóváírják/ráterhelik a következő évi teljes fizetendő díjösszegből/díjösszegre.

Az EKB éves beszámolója

Egyéb kiigazítások

A felügyelt bankoknak/bankcsoportoknak annak az évnek az egészére, illetve részére kell felügyeleti díjat kell fizetniük, amelyben felügyelik őket. Amennyiben körülményeik azután változnak meg, hogy az EKB véglegesítette a nekik címzett díjfizetési felhívást, a szükséges módosítások a következő díjfizetési időszak teljes éves felügyeleti díjában jelennek meg. A státusz megváltozásán az új bank engedélyezése, a működési engedély bevonása, valamint a státusz megváltozása (jelentősből kevésbé jelentőssé vagy fordítva) értendő.

Státusz megváltozása

Az EKB minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a felügyelt bankoktól/bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmes fizetés miatt kivetett késedelmi kamatot, továbbá a fel nem számított költségtételeket a következő év éves felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentése tájékoztat a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó tényleges kiadásokról, továbbá ismerteti a tárgyidőszak felügyeleti díjrendszerét.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről