Menu

Juridische grondslag

In de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht wordt beschreven hoe de vergoeding voor elke bank wordt berekend.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Voordat deze werd goedgekeurd, is er over de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht een openbare raadpleging gehouden. Alle ontvangen commentaren zijn samengevat in een feedbackdocument.

Openbare raadplegingen

De verplichting tot het betalen van een vergoeding is vastgelegd in artikel 30 van de GTM-verordening.

GTM-verordening