Menu

Juridische grondslag

In de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht wordt beschreven hoe de vergoeding voor elke bank wordt berekend.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Voordat deze wordt goedgekeurd en in het geval van wijzigingen wordt er over de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht een openbare raadpleging gehouden. Alle ontvangen commentaren worden geëvalueerd en samengevat in een feedbackdocument.

Openbare raadplegingen

De verplichting tot het betalen van een vergoeding is vastgelegd in artikel 30 van de GTM-verordening.

GTM-verordening