Menu

Õiguslik alus

Järelevalvetasusid käsitlevas EKP määruses kirjeldatakse pankade järelevalvetasude arvutamist.

EKP määrus järelevalvetasude kohtaEnne järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse vastuvõtmist esitati see avalikuks konsultatsiooniks. Laekunud märkused võeti kokku tagasiside aruandes.

Avalikud konsultatsioonidJärelevalvetasu maksmise nõue on sätestatud ühtse järelevalvemehhanismi määruse artiklis 30.

Ühtse järelevalvemehhanismi määrus