Menu

Õiguslik alus

Järelevalvetasusid käsitlevas EKP määruses kirjeldatakse pankade järelevalvetasude arvutamist.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Enne järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse vastuvõtmist korraldatakse selle kohta avalik konsultatsioon. Sama tehakse määruse muutmise korral. Laekunud märkusi hinnatakse ja need võetakse kokku tagasiside aruandes.

Avalikud konsultatsioonid

Järelevalvetasu maksmise nõue on sätestatud ühtse järelevalvemehhanismi määruse artiklis 30.

Ühtse järelevalvemehhanismi määrus