Menu

Teisinis pagrindas

Kaip kiekvienam bankui apskaičiuojamas priežiūros mokestis aprašyta ECB reglamente dėl priežiūros mokesčių.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Prieš priimant ar dalinių pakeitimų atveju ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių projektas teikiamas viešoms konsultacijoms. Konsultacijų metu gautos pastabos yra įvertinamos ir apibendrinamos specialiame pranešime.

Viešos konsultacijos

Reikalavimas mokėti mokestį nustatytas BPM reglamento 30 straipsnyje.

BPM reglamentas