Menu

Pravna podlaga

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor določa, kako se izračunava nadomestilo za vsako posamezno banko.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Za uredbo ECB o nadomestilih za nadzor je pred sprejetjem in v primeru sprememb opravljeno javno posvetovanje. Vse prejete pripombe se ocenijo in povzamejo v poročilu o odzivih na posvetovanje.

Javna posvetovanja

Obveznost plačila nadomestila je opredeljena v členu 30 uredbe o EMN.

Uredba o EMN