Menu

Retsgrundlag

ECB's forordning om tilsynsgebyrer indeholder en beskrivelse af, hvordan gebyrerne for de enkelte banker beregnes.

ECB's forordning om tilsynsgebyrerInden ECB's forordning om tilsynsgebyrer blev vedtaget, var den genstand for en offentlig høring. Et sammendrag af alle modtagne bemærkninger findes i en feedbackmeddelelse.

Offentlige høringerKravet om gebyrbetaling fremgår af SSM-forordningens artikel 30.

SSM-forordningen