Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Rättslig grund

I ECB:s förordning om tillsynsavgifter beskrivs hur avgifterna för varje bank beräknas.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

ECB:s förordning om tillsynsavgifter läggs fram för offentligt samråd innan den antas samt om det blir aktuellt med ändringar. Alla mottagna kommentarer bedöms och sammanställs i ett uppföljningsyttrande.

Offentliga samråd

Kravet att betala avgifter är fastställt i artikel 30 i SSM-förordningen.

SSM-förordningen

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning