Menu

Rättslig grund

I ECB:s förordning om tillsynsavgifter beskrivs hur avgifterna för varje bank beräknas.

ECB:s förordning om tillsynsavgifterECB:s förordning om tillsynsavgifter lades fram för offentligt samråd innan den antogs. Alla mottagna kommentarer har sammanställts i ett uppföljningsyttrande.

Offentliga samrådKravet att betala avgifter är fastställt i artikel 30 i SSM-förordningen.

SSM-förordning