Menu

Oikeusperusta

Valvontamaksuja koskevassa EKP:n asetuksessa määritetään kultakin pankilta perittävän maksun laskentaperusteet.

EKP:n asetus valvontamaksuistaAsetusluonnoksesta esitettiin julkinen kannanottopyyntö, jonka yhteydessä järjestettiin myös julkinen kuulemistilaisuus. Kannanotoista laadittiin tiivistetty palautekooste.

KannanottopyynnötValvontamaksuvelvoite perustuu YVM-asetuksen artiklaan 30.

YVM-asetus