Menu

Oikeusperusta

Valvontamaksuja koskevassa EKP:n asetuksessa määritetään kultakin pankilta perittävän maksun laskentaperusteet.

EKP:n valvontamaksuasetus

Valvontamaksuasetuksesta järjestettiin julkinen kuuleminen ennen kuin se annettiin, ja samoin toimitaan asetukseen tehtävien muutosten yhteydessä. Saaduista kommenteista laaditaan aina tiivistetty palautekooste.

Julkiset kuulemiset

Valvontamaksuvelvoite perustuu YVM-asetuksen artiklaan 30.

YVM-asetus