Menu

Juridiskais pamats

ECB regula par uzraudzības maksām apraksta, kā tiek aprēķināta no katras bankas iekasējamā maksa.

ECB regula par uzraudzības maksāmPirms apstiprināšanas, kā arī grozījumu gadījumos ECB regula par uzraudzības maksām tiek nodota sabiedriskai apspriešanai. Visi saņemtie komentāri tiek izvērtēti un apkopoti pārskatā par saņemtajām atbildēm.

Sabiedriskā apspriešanaPrasība maksāt uzraudzības maksu noteikta VUM regulas 30. pantā.

VUM regula