Menu

Juridiskais pamats

ECB regula par uzraudzības maksām apraksta, kā tiek aprēķināta no katras bankas iekasējamā maksa.

ECB regula par uzraudzības maksāmPirms apstiprināšanas ECB regula par uzraudzības maksām tika nodota sabiedriskai apspriešanai. Visi saņemtie komentāri tika apkopoti pārskatā par saņemtajām atbildēm.

Sabiedriskā apspriešanaPrasība maksāt uzraudzības maksu noteikta VUM regulas 30. pantā.

VUM regula