Menu

Podstawa prawna

Sposób obliczania opłaty przypadającej na poszczególne banki określono w rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczychProjekt tego rozporządzenia został przed uchwaleniem przekazany do konsultacji społecznych. Otrzymane uwagi omówiono w podsumowaniu konsultacji.

Konsultacje społeczneObowiązek ponoszenia opłaty wynika z art. 30 rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Rozporządzenie w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego