Menu

Podstawa prawna

Sposób obliczania opłaty przypadającej na poszczególne banki określono w rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

To rozporządzenie przed przyjęciem oraz w razie zmian podlega konsultacjom publicznym. Wszystkie otrzymane uwagi są analizowane, a ich streszczenie przedstawia się w podsumowaniu konsultacji.

Konsultacje publiczne

Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z art. 30 rozporządzenia w sprawie SSM.

Rozporządzenie w sprawie SSM