Menu

Pravna osnova

U Uredbi ESB-a o naknadama za nadzor opisuje se način izračuna naknade za svaku banku.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor prije donošenja i u slučaju izmjena upućuje se u javno savjetovanje. Sve zaprimljene primjedbe procjenjuju se i sažimaju u izjavi o povratnim informacijama.

Javno savjetovanje

Obveza plaćanja naknade utvrđena je u članku 30. Uredbe o SSM-u.

Uredba o SSM-u