Menu

Temei juridic

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere descrie modul de calculare a taxelor pentru fiecare bancă.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghereÎnainte de adoptare, precum și în cazul modificării, Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere face obiectul unei consultări publice. Toate observațiile primite sunt evaluate și rezumate într‑o sinteză a reacțiilor.

Consultări publiceObligația de a plăti taxe este prevăzută la articolul 30 din Regulamentul privind MUS.

Regulamentul privind MUS