Menu

Правно основание

Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси определя как се изчисляват таксите за всяка банка.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

Преди да бъде приет и в случай че бъде изменен, Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси се представя за публична консултация. Всички получени коментари се оценяват и събират в обобщение на коментарите.

Публични консултации

Изискването за плащане на надзорни такси е установено в член 30 от Регламента за ЕНМ.

Регламент за ЕНМ