Menu

Právny základ

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad vysvetľuje spôsob výpočtu poplatkov v prípade jednotlivých bánk.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľadPred prijatím a v prípade zmien sa nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad podrobuje verejnej konzultácii. ECB všetky prijaté pripomienky vyhodnotí a vyjadrí sa k nim v súhrne odpovedí.

Verejné konzultáciePovinnosť platiť poplatky je stanovená v článku 30 nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu.

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu