Menu

Právny základ

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad vysvetľuje spôsob výpočtu poplatkov v prípade jednotlivých bánk.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľadPred prijatím bolo nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad predmetom verejnej konzultácie. Zhrnutie pripomienok nájdete v súhrne odpovedí.

Verejné konzultáciePovinnosť platiť poplatky je stanovená v článku 30 nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu.

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu