Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (deel 2)

Deze openbare raadpleging geeft belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op het Conceptaddendum bij de Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt.

Deadline voor het insturen van commentaar: 21 juni 2016 om middernacht, Midden-Europese tijd

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Conceptaddendum bij de Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

Het Conceptaddendum legt, op het gebied van de prudentiële vereisten voor kredietinstellingen, vast op welke wijze gebruikgemaakt wordt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en waarover de bevoegde autoriteiten het mandaat hebben. De wijze waarop gebruikgemaakt wordt van de in dit Addendum vastgelegde keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte is rechtstreeks van toepassing op kredietinstellingen die als belangrijk zijn aangemerkt.

Deadline voor het insturen van commentaar: 21 juni 2016 om middernacht, Midden-Europese tijd

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Het insturen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar vóór 21 juni 2016 om middernacht, Midden-Europese tijd in te sturen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij zouden het op prijs stellen als u uw antwoorden waar toepasselijk met relevante voorbeelden of gegevens zou kunnen onderbouwen.

Het insturen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar per e-mail naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeldt u alstublieft in de onderwerpregel: "Public consultation on options and discretions (part 2)".

Het insturen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on options and discretions (part 2)
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackverklaring gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting

Webcast van de openbare hoorzitting op 3 juni 2016

Programma
Documenten
Klokkenluiders