Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om alternativ och handlingsutrymme (del 2)

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till tillägg till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid den 21 juni 2016

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Utkast till tillägg till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

I utkastet till tillägg fastställs bestämmelser om alternativ och handlingsutrymme när det gäller tillsynskrav för kreditinstitut som behöriga myndigheter kan utnyttja enligt unionsrätten. De alternativ och det handlingsutrymme som fastställs i tillägget är direkt tillämpliga på kreditinstitut som har klassificerats som betydande.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt den 21 juni 2016

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt den 21 juni 2016 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Motivera i lämpliga fall dina kommentarer med relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka dina kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Skriv ”Public consultation on options and discretions (part 2)” i ärenderaden.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

Europeiska CentralbankenSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on options and discretions (part 2)"
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådet har avslutats kommer alla kommentarer att publiceras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning

Webbsändning från den offentliga utfrågningen 3 juni 2016

Program
Dokument
Visselblåsning