Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o využívaní možností a právomocí (časť 2)

Účelom tejto konzultácie je dať zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k návrhu dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 21. júna 2016.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Návrh dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie

Návrh dodatku stanovuje podmienky využívania možností a právomocí, ktoré sú ustanovené v práve Únie a ktorými boli poverené príslušné orgány, pokiaľ ide o prudenciálne požiadavky vzťahujúce sa na úverové inštitúcie. Podmienky využívania týchto možností a právomocí stanovené v tomto dodatku sa priamo vzťahujú na úverové inštitúcie klasifikované ako významné.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 21. júna 2016.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 21. júna 2016 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

Pripomienky by mali byť v potrebných prípadoch podložené relevantnými príkladmi alebo údajmi.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on options and discretions (part 2)“.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete poslať poštou na adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on options and discretions (part 2)“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po ukončení konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie

Webcast z verejného vypočutia z 3. júna 2016

Program
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)