Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών (2ο μέρος)

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο συμπληρώματος του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 21ης Ιουνίου 2016

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο συμπληρώματος του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Το σχέδιο συμπληρώματος διέπει την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο και παρέχονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στο παρόν συμπλήρωμα έχει άμεση εφαρμογή στα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 21ης Ιουνίου 2016

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 21ης Ιουνίου 2016 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να τεκμηριώνετε τα σχόλιά σας, κατά περίπτωση, με συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Υποβολή σχολίων με e-mail:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας με e-mail στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε "Public consultation on options and discretions (part 2)".

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on options and discretions (part 2)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από ενημερωτική δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση

Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου της δημόσιας συζήτησης της 3ης Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων