Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (2. osa)

Konsultatsioon annab huvitatud isikutele võimaluse esitada märkusi liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist käsitleva Euroopa Keskpanga juhendi lisa eelnõu kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2016. aasta 21. juuni keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Euroopa Keskpanga juhend liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta – lisa eelnõu

Lisa eelnõus sätestatakse liidu õigusega ette nähtud ja pädevatele asutustele kättesaadavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kord seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuetega. Lisas sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigus on otseselt kohaldatavad olulisteks liigitatud krediidiasutuste suhtes.

Märkusi saab esitada kuni 2016. aasta 21. juuni keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2016. aasta 21. juuni keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral tuleks vastuseid asjakohaste näidete või andmetega põhjendada.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Avalik konsultatsioon valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kohta (2. osa)

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on options and discretions (part 2)
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine

Veebiülekanne avalikust kuulamisest 3. juunil 2016

Kava
Dokumendid
Rikkumisest teatamine