Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (2. daļa)

Šī apspriešana nodrošina ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB Norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību pielikuma projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2016. gada 21. jūnijs, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB Norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību pielikuma projekts

Pielikuma projektā aplūkota Savienības tiesību aktos noteikto un kompetentajām iestādēm uzticēto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana attiecībā uz kredītiestādēm noteiktajām prudenciālajām prasībām. Šajā pielikumā noteiktā izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana tiešā veidā piemērojama kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 21. jūnijs, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2016. gada 21. jūnijam, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam pamatot savas atsauksmes ar atbilstošiem piemēriem vai datiem.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on options and discretions (part 2)".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on options and discretions (part 2)"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde

Atklātā sēde 2016. gada 3. jūnijā (ieraksts)

Programma
Dokumenti
Trauksmes celšana