Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (osa 2)

Julkinen kuuleminen antaa asianosaisille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää kommentteja, jotka koskevat luonnosta lisäosaksi EKP:n ohjeisiin vaihtoehdoista ja harkintavallasta.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 21.6.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos lisäosaksi Euroopan keskuspankin ohjeisiin unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta

Lisäosassa määritetään, miten toimivaltaiset viranomaiset käyttävät unionin lainsäädännössä säädettyjä, luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksia koskevia vaihtoehtoja ja niitä koskevaa harkintavaltaa. Lisäosassa määritettävä vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttö on suoraan sovellettavissa merkittäviksi määritettyihin luottolaitoksiin.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 21.6.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 21.6.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään sähköpostiosoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Public consultation on options and discretions”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on options and discretions (part 2)
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivustolla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

Webcast-lähetys 3.6.2016 pidetystä julkisesta kuulemistilaisuudesta

Ohjelma
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä