Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Javno posvetovanje o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (2. del)

To posvetovanje zainteresiranim stranem ponuja priložnost, da dajo pripombe na osnutek dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije.

Rok za oddajo pripomb: 21. junij 2016 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevale se bodo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Osnutek dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

V osnutku dodatka je opredeljeno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije, ki so prenesene na pristojne organe, zadevajo pa bonitetne zahteve za kreditne institucije. Izvajanje omenjenih opcij in diskrecijskih pravic, predvidenih v tem dodatku, se neposredno nanaša na kreditne institucije, razvrščene med pomembne.

Rok za oddajo pripomb je 21. junij 2016 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevale se bodo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 21. junija 2016 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite spodnjo predlogo.

Predloga za javno posvetovanje

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.

Oddaja pripomb po e-pošti:

E-poštni naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Prosimo vas, da kot zadevo navedete »Public consultation on options and discretions (part 2)«.

Oddaja pripomb po pošti:

Poštni naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna bankaSekretariat Nadzornega odbora
Javno posvetovanje o opcijah in diskrecijskih pravicah (2. del)
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija

Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti.

Izjava o varstvu zasebnosti
Javna obravnava

Spletni prenos javne obravnave z dne 3. junija 2016

Program
Dokumenti
Žvižgaštvo