Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda konsultacijas dėl pozicijų dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra atnaujinimo

2021 m. birželio 29 d.

  • ECB konsultuojasi dėl savo pozicijų dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra atnaujinimo.
  • Tikslas – užtikrinti vykdomos priežiūros skaidrumą.
  • Pozicijos atnaujinamos atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, atliktus po to, kai ECB pirmą kartą paskelbė savo pozicijas dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra.
  • Konsultacijos baigsis 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien pradėjo viešas konsultacijas dėl savo suderintų pozicijų dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, kuriomis, vykdydamas priežiūrą, jis gali naudotis kaip numatyta Europos Sąjungos teisėje, peržiūros.

Europos teisės aktuose nustatyta daug pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra, kuriomis priežiūros institucijos gali naudotis vykdydamos bankų priežiūrą. 2016 m. ECB iš pradžių suderino naudojimąsi 122 pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, kad suvienodintų priežiūrą, kurią jis vykdo Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose šalyse.

Atnaujinti savo pozicijas ECB siūlo pirmiausia atsižvelgdamas į teisės aktų pakeitimus, atliktus po 2016 m., t. y. po to, kai jis pirmą kartą paskelbė savo pozicijas. Daugiausia buvo atnaujintos pozicijos dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra likvidumo reikalavimų srityje. Šios konsultacijos apima įvairius priežiūros klausimus, pavyzdžiui: leidimus bankams, siekiantiems sumažinti savo kapitalą, tam tikrų pozicijų traktavimą apskaičiuojant sverto koeficientą ir kai kurias reikalavimų dėl didelių pozicijų ribų išimtis.

ECB pozicijos dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra išdėstytos šiuose keturiuose dokumentuose:

  • ECB vadove – jame pateikiamos gairės jungtinėms priežiūros grupėms, kaip naudotis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra kiekvienu konkrečiu atveju vykdant svarbių įstaigų priežiūrą;
  • ECB reglamente – jame aprašytas ECB naudojimasis keliomis bendro pobūdžio pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra svarbių įstaigų atžvilgiu;
  • ECB rekomendacijoje – ji skirta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI) ir joje aprašyta, kaip naudotis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra kiekvienu konkrečiu atveju vykdant mažiau svarbių įstaigų priežiūrą;
  • ECB gairėse – jos taip pat skirtos NKI ir jose aprašytas naudojimasis keliomis bendro pobūdžio pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu.

Šiomis priemonėmis didinamas skaidrumas aiškiai apibrėžiant, kaip ECB naudojasi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra vykdydamas svarbių įstaigų priežiūrą, taip pat užtikrinamas nuoseklus aukštų priežiūros standartų taikymas bei nuosekli tiek svarbių, tiek mažiau svarbių įstaigų priežiūra.

Konsultacijos pradedamos šiandien ir pasibaigs 2021 m. rugpjūčio 23 d. Konsultacijoms pateikti dokumentai – atnaujinto vadovo projektas, reglamentas, iš dalies keičiantis ECB reglamentą, rekomendacija, iš dalies keičianti ECB rekomendaciją, gairės, iš dalies keičiančios ECB gaires, ir aiškinamasis memorandumas yra paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas ir atsakymus bei viešų konsultacijų rezultatus.

Daugiau informacijos apie ECB pozicijas dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra pateikta šiuose klausimuose ir atsakymuose.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Silviai Margiocco, tel. +49 69 1344 6619.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus