Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon: EKP poolt pankadele viivislaenude kohta antud suuniste lisa kavand

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi viivislaene käsitlevate EKP suuniste lisa kavandi kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 8. detsembri keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa kavand

Lisa toetab ja täiendab 20. märtsil 2017 avaldatud suuniseid, edendades õigeaegsete mahakandmis- ja eraldiste moodustamise tavade järgimist.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2017. aasta 8. detsembri keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine

EKP korraldab avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis (aadressil Sonnemannstrasse 20) 30. novembril 2017 ajavahemikus kl 12.00 kuni 14.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Avalikust kuulamisest tehakse otseülekanne sellel veebilehel. Veebiülekanne on kättesaadav ka hiljem.

Kuulamist juhivad EKP järelevalvenõukogu esimees Danièle Nouy ning Iirimaa keskpanga asepresident ja viivislaenude töörühma esimees Sharon Donnery.

Avalikul kuulamisel osalemine (registreerimistähtaega on pikendatud)

Avalikul kuulamisel osalemise soovist palume teatada 24. novembriks 2017, kasutades registreerimisvormi.

Igast institutsioonist või ettevõttest saab osaleda maksimaalselt viis isikut.

Registreerimistähtaeg on 24. november 2017.

Taotluse rahuldamise kohta saadetakse e-posti teel registreerimise kinnitus.

Avalikule kuulamisele sissepääsuks tuleb esitada e-posti teel saadetud registreerimise kinnitus ja kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart; juhiluba ei aktsepteerita).

Veebiülekanne
Dokumendid
Rikkumisest teatamine