Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o návrhu dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov

Účelom tejto konzultácie je dať všetkým zainteresovaným stranám príležitosť predložiť k návrhu dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov svoje pripomienky.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 8. decembra 2017.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Návrh dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov

Návrh dodatku dopĺňa a posilňuje všeobecné zásady NPL zverejnené 20. marca 2017 v otázke včasnej tvorby opravných položiek a odpisovania úverov.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 8. decembra 2017 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

V predmete e-mailu uveďte „Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans“.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uplynutí konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie (v priestoroch ECB)

Dňa 30. novembra 2017 od 12.00 hod. do 14.00 hod. SEČ sa bude v priestoroch ECB (Sonnemannstrasse 20) vo Frankfurte nad Mohanom konať verejné vypočutie. Živý prenos vypočutia, resp. jeho záznam, bude k dispozícii na tejto stránke.

Vypočutie bude viesť Danièle Nouyová, predsedníčka Rady pre dohľad ECB, a Sharon Donneryová, viceguvernérka Central Bank of Ireland a predsedníčka pracovnej skupiny ECB pre problémové úvery.

Účasť na verejnom vypočutí (predĺžený termín registrácie)

Záujem o účasť na vypočutí môžete oznámiť do 24. novembra 2017 prostredníctvom tohto formulára.

Z priestorových dôvodov budú môcť každú inštitúciu alebo spoločnosť zastupovať najviac piati predstavitelia (v závislosti od situácie môže byť účasť ešte viac obmedzená).

Termín registrácie je 24. novembra 2017.

O potvrdení registrácie budeme záujemcov v kladnom prípade informovať e‑mailom.

V deň verejného vypočutia bude vstup povolený len účastníkom, ktorí predložia email s potvrdením registrácieplatný preukaz totožnosti, napr. pas alebo občiansky preukaz (vodičský preukaz sa neakceptuje).

Webcast
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)