Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (έγγραφο κατευθύνσεων για τα ΜΕΔ).

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: 8 Δεκεμβρίου 2017, έως τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Το σχέδιο συμπληρώματος αποτελεί προσθήκη στο έγγραφο κατευθύνσεων για τα ΜΕΔ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, και το ενισχύει σε ό,τι αφορά τις πρακτικές έγκαιρου σχηματισμού προβλέψεων και διαγραφών.

Υποβολή σχολίων

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων ορίζεται στις 8 Δεκεμβρίου 2017, έως τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Ηλεκτρονική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε “Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”.

Ταχυδρομική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση (στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ)

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, από τις 12:00 έως 14:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης), η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη, στη διεύθυνση Sonnemannstrasse 20. Η συζήτηση θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, στον οποίο θα είναι διαθέσιμο μετά μαγνητοσκοπημένο αντίγραφό της.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με την Danièle Nouy, Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, και τη Sharon Donnery, Υποδιοικητή της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland και Πρόεδρο της Ομάδας δράσης της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Συμμετοχή στη συζήτηση (παράταση της προθεσμίας)

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη συζήτηση έως τις 24 Νοεμβρίου 2017 συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Επειδή ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η συζήτηση είναι περιορισμένος, η συμμετοχή θα περιοριστεί το πολύ σε πέντε άτομα ανά ίδρυμα ή εταιρεία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 24 Νοεμβρίου 2017.

Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά σας για συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση, θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή σας.

Την ημέρα διεξαγωγής της δημόσιας συζήτησης, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν επίδειξης του μηνύματος επιβεβαίωσης της συμμετοχής καθώς και έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης, όπως διαβατήριο ή ταυτότητα (η άδεια οδήγησης δεν θα γίνεται δεκτή).

Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου
Έγγραφα
Δημόσια συζήτηση στις 30 Νοεμβρίου 2017
6/12/2017
Απομαγνητοφώνηση
Ενημέρωση για τον Τύπο στις 4 Οκτωβρίου 2017
13/10/2017
Απομαγνητοφώνηση
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων