Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om utkastet till tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera ett utkast till tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån (NPL Guidance).

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 8 december 2017.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Utkast till tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån

Utkastet till tillägget kompletterar och förstärker vägledningen om nödlidande lån som publicerades den 20 mars 2017 om praxis rörande avsättningar och avskrivningar inom rimliga tidsramar.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 8 december 2017 med detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen uppge “Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans” i ämnesraden.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se integritetspolicyn:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning (utfrågning på plats)

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning i sina lokaler i Frankfurt am Main, Sonnemannstrasse 20, den 30 november 2017, från 12.00 till 14.00 CET. Utfrågningen kommer att direktsändas via denna webbplats, där den även kommer att finnas tillgänglig efteråt.

Danièle Nouy, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd, och Sharon Donnery, vice centralbankschef i Irland och ordförande för arbetsgruppen om nödlidande lån, kommer att hålla i utfrågningen.

Hur gör man för att delta? (Registreringsperioden har förlängts)

Vänligen anmäl intresse att delta i utfrågningen före den 24 november 2017 genom detta formulär.

Av utrymmesskäl är deltagandet begränsat till fem personer per institut eller företag, med förbehåll för tillgänglighet.

Sista anmälningsdag för registrering är den 24 november 2017.

Om din ansökan godtas kommer du att få en bekräftelse via e-post.

Vid dagen för utfrågningen kommer bara deltagare att beviljas tillträde om de kan visa upp en utskrift av mejlet med bekräftelsen och en giltig id-handling, t.ex. pass eller id-kort (körkort accepteras inte).

Webbsändning
Dokument
Visselblåsning