Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP täiendab suuniseid pankadele viivislaenude kohta

4. oktoober 2017
  • EKP avaldab konsultatsiooni eesmärgil viivislaene käsitlevate suuniste lisa.
  • Lisas määratletakse järelevalveootused seoses usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtasemega uute viivislaenude puhul.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 8. detsembril 2017. Konsultatsiooni käigus toimub avalik kuulamine 30. novembril 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatas täna avaliku konsultatsiooni viivislaene käsitlevate EKP suuniste lisa kavandi kohta. Lisa täiendab 20. märtsil 2017 avaldatud suuniseid, edendades õigeaegsete mahakandmis- ja eraldiste moodustamise tavade järgimist.

Lisa kavandis määratletakse kvantitatiivsed järelevalveootused seoses usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtasemega uute viivislaenude puhul. Usaldatavusnõuetekohaste eraldistega seotud ootused kehtivad kõigi laenude suhtes, mis on kooskõlas EBA määratlusega liigitatud viivislaenuks pärast 1. jaanuari 2018. Ootustes võetakse arvesse aega, mille jooksul laenu on käsitletud viivislaenuna, ning tagatise ulatust ja väärtust. Pangad peavad eraldiste nõude terviklikult täitma uute viivislaenude tagamata osade puhul hiljemalt kahe aasta möödudes alates viivislaenuks liigitamisest ning tagatud osade puhul hiljemalt seitsme aasta möödudes. Ühtlasi tuleb pankadel põhjendada järelevalveasutustele mis tahes kõrvalekaldumist suunistest. Lähtuvalt pankade ootustest hindab EKP täiendavate järelevalvemeetmete vajadust.

Soovitatavalt tuleks lisa kavandit kohaldada uute viivislaenude suhtes. EKP pangandusjärelevalve kehtestas suure viivislaenude osakaaluga pankadele nõude esitada 2017. aasta esimesel poolel oma viivislaenude käsitlemise strateegiad, sealhulgas eesmärgid viivislaenude osakaalu vähendamiseks. Paljud pangad on teinud märgatavaid edusamme ning juba esitanud usaldusväärsed strateegiad ja viivislaenude osakaalu vähendamise kavad. Mõnes pangas tuleb nende küsimustega veel tegeleda. EKP pangandusjärelevalve jälgib edaspidigi hoolikalt pankade edusamme viivislaenude vähendamisel, asjakohaste eraldiste moodustamisel ja viivislaenude käsitlemise strateegiate kujundamisel. Ühtlasi avaldab EKP pangandusjärelevalve 2018. aasta esimese kvartali lõpuks oma seisukoha täiendavate põhimõtete ja asjakohase üleminekukorra kehtestamise kohta seoses olemasolevate viivislaenude käsitlemisega.

EKP korraldab konsultatsiooni raames avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 30. novembril 2017. Info avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja märkuste esitamise võimaluste kohta on toodud EKP veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside kokkuvõttega.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel: +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine