Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over het ontwerpaddendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

Deze raadpleging biedt belanghebbenden de mogelijkheid commentaar te leveren op een ontwerpaddendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen (NPL-leidraad)

Deadline voor het indienen van commentaar: middernacht (Midden-Europese tijd) op 8 december 2017.

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Ontwerpaddendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

Het ontwerpaddendum vormt een aanvulling op en versterking van de op 20 maart 2017 gepubliceerde NPL-leidraad en bevordert het tijdig voorzien en afschrijven van NPL's.

Indienen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar uiterlijk om middernacht (Midden-Europese tijd) op 8 december 2017 in te dienen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij verzoeken u relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Indienen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeldt u “Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans” in de onderwerpregel.

Indienen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting bij de ECB

De ECB houdt een openbare hoorzitting op haar kantoor in Frankfurt am Main, Sonnemannstrasse 20, op 30 november 2017, van 12.00 tot 14.00 uur Midden-Europese tijd. De hoorzitting wordt live gestreamd via deze website en is daar na afloop beschikbaar.

De hoorzitting wordt gehouden door Danièle Nouy, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB, en Sharon Donnery, vicegouverneur van de Central Bank of Ireland en voorzitter van de ECB-taskforce inzake niet-renderende leningen.

Wilt u aan de hoorzitting deelnemen (verlengde aanmeldingsperiode)?

Geeft u zich uiterlijk 24 november 2017 op voor deelname aan de hoorzitting door middel van dit formulier.

Vanwege de beperkte ruimte is het aantal deelnemers aan de hoorzitting beperkt tot maximaal vijf personen per instelling of bedrijf, afhankelijk van de beschikbaarheid.

De aanmelding sluit op 24 november 2017.

Als het mogelijk is aan uw verzoek te voldoen, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.

Op de dag van de hoorzitting worden uitsluitend deelnemers toegelaten die de e-mailbevestiging van hun aanmelding en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen, zoals een paspoort of een identiteitskaart (een rijbewijs wordt niet geaccepteerd).

Webcast
Documenten
Klokkenluiders