Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen luonnoksesta järjestämättömien saamisten käsittelyä koskeviksi lisäohjeiksi

EKP on laatinut luonnoksen järjestämättömien saamisten käsittelyä koskeviksi lisäohjeiksi ja järjestää siitä nyt julkisen kuulemisen. Asianosaisilla sidosryhmillä ja asiasta kiinnostuneilla on näin mahdollisuus esittää luonnoksesta kommentteja.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 8.12.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos pankeille annettaviksi lisäohjeiksi järjestämättömien saamisten käsittelystä

Lisäohjeluonnoksessa selvennetään valvojien odotuksia siitä, miten varhaisessa vaiheessa järjestämättömiin saamisiin liittyvät arvonalennukset ja luottotappiot on kirjattava. Lisäohjeet täydentävät tältä osin laajempia järjestämättömien saamisten käsittelyohjeita, jotka julkaistiin 20.3.2017.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 8.12.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

Osana kuulemisprosessia EKP järjestää kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa (Sonnemannstrasse 20). Tilaisuus pidetään 30.11.2017 klo 12.00–14.00 (Keski-Euroopan aikaa).

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä näillä verkkosivuilla, ja videotallenne on katsottavissa verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Kuulemistilaisuutta johtavat EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy ja Irlannin keskuspankin varapääjohtaja Sharon Donnery, joka toimii puheenjohtajana järjestämättömiä saamisia käsittelevässä EKP:n työryhmässä.

Ilmoittautuminen

Kuulemistilaisuuteen tulee ilmoittautua 24.11.2017 mennessä tällä lomakkeella.

Tilaisuuteen voi kustakin organisaatiosta osallistua enintään viisi henkilöä (mikäli tilaa on riittävästi).

Jos kuulemistilaisuudessa on tilaa, osallistujalle lähetetään sähköpostitse osallistumisvahvistus.

Kuulemistilaisuuteen saavuttaessa on esitettävä sähköpostitse saatu osallistumisvahvistus ja voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi tai henkilökortti, ajokorttia ei hyväksytä).

Webcast-lähetys
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä