Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikuma projekta sabiedriskā apspriešana

Šī apspriešana dod ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK norādījumu) pielikuma projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2017. gada 8. decembris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikuma projekts

Pielikuma projekts papildina un paplašina 2017. gada 20. martā publicētos INK norādījumus attiecībā uz savlaicīgas uzkrājumu veidošanas un norakstīšanas praksi.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2017. gada 8. decembrim, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the draft addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde ECB telpās

2017. gada 30. novembrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 pēc Viduseiropas laika ECB telpās Frankfurtē pie Mainas, (adrese: Sonnemannstrasse 20), notiks atklātā sēde. Sēdes translācija būs pieejama tiešsaistē šajā interneta vietnē un ieraksts būs pieejams šeit arī pēc sēdes.

Sēdi vadīs ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy) un Īrijas Centrālās bankas vadītāja vietniece un INK darba grupas priekšsēdētāja Šērona Donerija (Sharon Donnery).

Kā piedalīties (pagarināts reģistrācijas periods)

Lai piedalītos atklātajā sēdē, lūdzam līdz 2017. gada 24. novembrim reģistrēties, aizpildot šo veidlapu.

Sakarā ar ierobežoto vietu skaitu, noteikts, ka no vienas institūcijas vai uzņēmuma var piedalīties ne vairāk kā pieci pārstāvji. Vietu trūkuma gadījumā dalība var tikt atteikta.

Reģistrēties iespējams līdz 2017. gada 24. novembrim.

Ja būs iespējams nodrošināt jūsu dalību, jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu ar reģistrācijas apstiprinājumu.

Lūdzam ievērot, ka atklātās sēdes norises dienā jūs varēsiet iekļūt telpās, tikai uzrādot reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu un derīgu personu apliecinošu dokumentu, piemēram, pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība netiks pieņemta).

Tiešraide
Dokumenti
Trauksmes celšana