Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaasta

20.5.2020

  • EKP toivoo pankkialalta ja muilta sidosryhmiltä kommentteja.
  • Pankkien odotetaan ottavan ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon liiketoimintastrategiassaan, hallinnossaan, riskienhallinnassaan ja julkistuksissaan.
  • Vastausaika päättyy 25.9.2020 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää tänään julkisen kuulemisen oppaasta, joka sisältää pankkivalvonnan odotukset siitä, miten ilmasto- ja ympäristöriskejä hallitaan turvallisesti ja varovaisesti ja julkistetaan avoimesti vakavaraisuusvalvonnan nykykäytäntöä noudattaen. Pankkien tulisi ottaa ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon vakiintuneiden riskiluokkien riskitekijöinä, sillä niillä voi olla huomattavia vaikutuksia reaalitalouteen ja pankkeihin.

Oppaassa kerrotaan, miten pankkivalvonta odottaa pankkien ottavan ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon hallinto- ja riskienhallintajärjestelyissä sekä liitetoimintastrategiansa laadinnassa ja toteutuksessa. EKP myös odottaa pankkien julkistavan tietoa ilmasto- ja ympäristöriskeistään entistä selkeämmin.

EKP on tietoinen koronaviruspandemian (COVID-19) pankeille aiheuttamista merkittävistä haasteista. Vaikka pandemia on nyt huomion keskipisteenä, EKP pitää kiinni sitoumuksestaan edistää ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaa ja julkistamista pankkisektorilla.

Oppaalla halutaan vahvistaa pankkialalla tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöriskeistä sekä parantaa kykyä hallita tällaisia riskejä. Sen on tarkoitus toimia pohjana valvontadialogille. Pankkien odotetaan tarkastavan, ovatko niiden nykyiset käytännöt turvallisia ja varovaisia, ja kehittävän niitä oppaaseen kirjattujen odotusten mukaisesti.

Opas on laadittu EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä silmällä pitäen. Tavoitteena on parantaa pankkien valmiuksia hallita ilmasto- ja ympäristöriskejä turvallisesti ja varovaisesti vakavaraisuusvalvonnan nykykäytäntöä noudattaen, kuten kestävän kasvun rahoitusta koskevassa Euroopan komission toimintasuunnitelmassa ja Euroopan pankkiviranomaisen kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmassa on luonnehdittu.

Opas on laadittu tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Tarkoituksena on varmistaa laadukkaiden valvontakäytäntöjen johdonmukainen noudattaminen koko euroalueella. Oppaan pohjaksi on myös arvioitu pankkien nykyisiä käytäntöjä ja niiden suhtautumista ilmasto- ja ympäristöriskeihin.

Julkinen kuuleminen käynnistyy tänään, ja opasluonnoksesta voi esittää kommentteja 25.9.2020 asti. Opasluonnos ja sitä koskevia kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit sekä niistä laaditun palauteyhteenvedon.

Pankkivalvonta odottaa saavansa kommenteista arvokasta apua oppaan viimeistelyyn.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä