Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Rättslig och politisk ram

Vi arbetar inom en tydligt definierad ram

Vi arbetar inom en tydligt definierad rättslig och politisk ram. Denna ram anger vilka tillsynskrav som gäller för de banker som står under vår tillsyn samt vilka befogenheter och förväntningar tillsynsmyndigheterna har. Ramen består av allmän EU-banklagstiftning samt mer specifika ECB-rättsakter och styrdokument.

EU-banklagstiftning

Läs mer om vilka regler vi tillämpar som tillsynsmyndighet på basis av EU:s lagstiftning om hur bankers verksamhet och resolution av banker ska genomföras.

EU-banklagstiftning

ECB:s rättsliga ram

Upptäck den rättsliga grunden som definierar våra tillsynsbefogenheter och vilka rättsliga instrument vi kan använda som del av vår verktygslåda för tillsyn.

ECB:s rättsliga ram

Digital sammanställning av rättsakter

Undersök sammanställningen av relevanta EU-rättsakter om banktillsyn. De finns på olika språk i EUR-Lex.

Digital sammanställning av rättsakter

Handlingar om tillsynspolicy

Få reda på hur vi använder olika dokument och kanaler för att kommunicera och ge vägledning om vår tillsynspolicy.

Handlingar om tillsynspolicy

Offentliga samråd

När vi utformar vägledning och rättsliga krav uppmanar vi allmänheten och experter att inkomma med synpunkter. Här finner du mer information om tidigare och aktuella samråd för att få in synpunkter på utkast till ECB:s rättsakter och styrdokument.

Offentliga samråd

Samförståndsavtal

Titta närmare på de samarbetsavtal som vi slutit med tillsynsmyndigheter utanför den europeiska banktillsynen och som syftar till att samordna tillsyn av gränsöverskridande banker.

Samförståndsavtal
SE MER

Webbportal till EU-lagstiftning och efterlevnad av EBA:s riktlinjer och rekommendationer

EUR-Lex

Alla ECB:s rättsakter finns tillgängliga på alla relevanta officiella EU-språk. De finns på EUR-Lex, en webbportal till EU-rätten med rättsdokumentation från EU.

EUR-Lex

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer och rekommendationer

Europeiska bankmyndigheten (EBA) utfärdar riktlinjer och rekommendationer. Här kan du få reda på mer om dem och vår efterlevnad.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer och rekommendationer

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning